Kaplica Sykstyńska
Kaplica Sykstyńska

Kaplica Sykstyńska jest to kaplica w Pałacu Watykańskim, która została ufundowana w XV w przez papieża Sykstusa IV. Kaplica stanowi prostokątne pomieszczenie o długości ponad 40 m, szerokości ponad 13 m i wysokości powyżej 20 m, o sklepieniu kolebkowym z lunetami. Ściany i sufit kaplicy zdobią freski, przy czym najstarsze umieszczone są na podłużnych ścianach. Ścianę po lewej stronie ( patrząc od strony ołtarza) zdobi 6 scen z Starego Testamentu, a po prawej umieszczono 6 scen z Nowego Testamentu.   Od początku kaplica była przeznaczona na ważniejsze uroczystości kościelne. Odbywają się tu konklawe, tj. wybory nowego papieża.

Kaplica Sykstyńska - Film 1

Kaplica Sykstyńska - Film 2

.