Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan to państwo śródlądowe położone w Środkowej Azji. Leży pomiędzy dwiema wielkimi rzekami Syr-darią i Amu-darią. Zajmuje 447,4 tys. km2 powierzchni. Stolicą państwa jest Taszkent.

Ukształtowanie terenu jest znacznie zróżnicowane. Prawie 80% powierzchni kraju zajmują tereny równinne należące do Niziny Turańskiej, południowo-wschodniej części wyżyny Ustiurt, zabagnionej delty Amu-darii oraz piaszczystej pustyni Kyzył-Kum. We wschodniej i południowej części kraju ciągną się pasma górskie należące do dwóch systemów: Tien-szanu i Hisaro-Ałaju rozdzielone kotlinami: Fergańską, Taszkencką, Samarkandzką i Czyrczyk-Angreńską. We wschodniej części Uzbekistanu występują groźne trzęsienia ziemi.

Klimat w Uzbekistanie jest umiarkowany ciepły, kontynentalny, skrajnie suchy, a tylko na południu kraju podzwrotnikowy. Kraj leży w obrębie ogromnego obszay bezodpływowego kontynentu azjatyckiego. Największe rzeki to: Amu-daria, Syr-daria, Zerawszan, Czyr-czyk, Surchan-daria i Kaszka-daria. Do Uzbekistanu należy południowa część Jeziora Aralskiego. Na rzekach znajdują się liczne zbiorniki retencyjne. Świat roślin reprezentują rośliny pustynne (turzyce, zarośla saksaułów, akacja piaskowa), lasy wierzbowo-topolowe (w dolinach rzek) i trzcina (na terenach bagiennych). W górach występują piętra roślinne. Do 1500 m. n.p.m. rozciąga się piętro suchych stepów, od 1500-2800 m. n.p.m. piętro lasostepów, a powyżej stepów wysokogórskich. Świat zwierząt reprezentują antylopy, gazele, niedźwiedzie brunatne, wilki, bobaki, węże, żółwie stepowe, a z ptaków orzeł przedni, kazarka i obar.

W starożytności obszar współczesnego Uzbekistanu należał do Baktrii, Sogdiany, Persji oraz państwa Kuszanów. Po najazdach Hunów na ziemiach tych powstały państewka Buchara i Fergana wchłonięte w VII w. przez kaganat turecki. Na początku VIII w. tereny te zostały opanowane przez Arabów, którzy rozpowszechnili tu islam. Pod koniec IX w. powstało tu państwo Samanidów ze stolicą w Bucharze. Od X w. ziemie te znajdowały się pod panowaniem tureckich Karachanidów, a następnie kolejno Seldżuków, szachów chorezmijskich. Na początku XIII w. zostały zajęte przez wojska Czyngis-chana, a w XIV w. Timura. W XVI w. koczownicze plemiona Uzbeków z dynastii Szejbanidów założyły dwa zwalczające się chanaty: bucharski i chiwański.

Uzbekistan kraj

Uzbekistan wczasy

Uzbekistan Zabytki
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284