Ukraina

Ukraina

Ukraina to drugi po Rosji pod względem wielkości powierzchni kraj Europy. Zajmuje 603,7 tys. km kwadratowych. Sąsiaduje z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Rosją i Białorusią. Od południa oblewają ją wody Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Niepodległość proklamowała w 1991 r. Stolicą państwa jest Kijów.

Ukształtowanie powierzchni Ukrainy jest znacznie zróżnicowane. Wschodnia część kraju leży na równinnym obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej. W zachodniej części rozciąga się Wyżyna Wołyńsko-Podolska ograniczona na północy Polesiem Wołyńskim, a od południa Karpatami. W Karpatach wznosi się najwyższy szczyt Ukrainy – Howerla (2061 m n.p.m.). Na wschodzie leżą wyżyny Azowska i Doniecka. Między Wyżyną Wołyńsko-Podolską a Wyżyną Azowską znajduje się Nizina Naddnieprzańska. Na południu kraju leżą Nizina Czarnomorska i Góry Krymskie z najwyższym wzniesieniem Romankosz (1545 m n.p.m.).

Ukraina ma klimat umiarkowany ciepły, na południowych krańcach Krymu podzwrotnikowy śródziemnomorski. Główne rzeki to: Dniepr, Dniestr, Bug. Niewielkie jeziora występują na Polesiu (Świteź, Turskie, Białe) i w północnej części Krymu. Na Dnieprze wybudowano sztuczne zbiorniki (Kijowski, Kachowski, Dniepropetrowski, Kaniowski, Krzemieńczucki). Z formacji roślinnych dominuje roślinność stepowa w południowej części kraju i leśnostepowa w części środkowej. Lasy występują w górach i w północno-zachodniej części kraju. Na Polesiu występuje roślinność bagienna.

Na obszarze obecnej Ukrainy, na wybrzeżu Morza Czarnego w starożytności istniały kolonie greckie. W IV –VI wieku ziemie te zostały zajęte przez plemiona słowiańskie -Antów. Od drugiej połowy IX w. wchodziły w skład Rusi Kijowskiej, a od 1199r. Rusi Halicko-Wołyńskiej. W 1366 r. tereny te zostały podzielone między Polskę i Litwę. W XV w. znaczna część tych ziem należała do Litwy, Ruś Czerwona wraz z zachodnim Podolem do Polski, Ruś Zakarpacka do Węgier, Bukowina do Mołdawii. W drugiej połowie XV w. i w XVI w. na stepach południowej Ukrainy powstała Kozaczyzna. Po unii lubelskiej w 1569 r. cały obszar Ukrainy został wcielony do Korony. W 1667 r. Ukraina została podzielona między Polskę i Rosję. Po rozbiorach Polski obszar Ukrainy wszedł w skład zaborów rosyjskiego i austriackiego (Galicja Wschodnia). W 1918 r. na obszarze Ukrainy Wschodniej powstała republika radziecka, a Ukraina Zachodnia włączona została do Polski. W 1922 r. powstała na obszarze Związku Radzieckiego Ukraińska SRR, do której włączono w 1939 r. Ukrainę Zachodnią (należącą wcześniej do Polski ), w 1940 r. Bukowinę i część Besarabii (od 1918 r. w Rumunii), a w 1945 r. Ukrainę Zakarpacką (1919-1939 r. należącą do Czechosłowacji, w 1939 r. do Węgier). W 1954 r. do Ukrainy włączony został Krym należący od 1783 r. do Rosji (wcześniej krymski chanat). W 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległość.

Głównymi miastami kraju są: Kijów (stolica), Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów.

Ważnymi regionami turystycznym i uzdrowiskowymi Ukrainy są: wybrzeże Morza Czarnego ( Odessa, Bakczysaraj, Jałta, Ałusza, Eupatoria); Karpaty (Burkut, Truskawiec, Worochta, Kosów, Tatarów, Sławsko). Głównymi ośrodkami turystyki krajoznawczej są: Lwów, Poczajów, Krzemieniec, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Askania Nowa w części zachodniej Ukrainy oraz Kijów, Charków i Czernihów w części wschodniej.

Ukraina

Ukraina kraj

Ukraina zabytki

Ukraina wczasy