Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Ukraina

Ukraina

Ukraina to drugi po Rosji pod względem wielko¶ci powierzchni kraj Europy. Zajmuje 603,7 tys. km kwadratowych. S±siaduje z Polsk±, Słowacj±, Węgrami, Rumuni±, Mołdawi±, Rosj± i Białorusi±. Od południa oblewaj± j± wody Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Niepodległo¶ć proklamowała w 1991 r. Stolic± państwa jest Kijów.

Ukształtowanie powierzchni Ukrainy jest znacznie zróżnicowane. Wschodnia czę¶ć kraju leży na równinnym obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej. W zachodniej czę¶ci rozci±ga się Wyżyna Wołyńsko-Podolska ograniczona na północy Polesiem Wołyńskim, a od południa Karpatami. W Karpatach wznosi się najwyższy szczyt Ukrainy – Howerla (2061 m n.p.m.). Na wschodzie leż± wyżyny Azowska i Doniecka. Między Wyżyn± Wołyńsko-Podolsk± a Wyżyn± Azowsk± znajduje się Nizina Naddnieprzańska. Na południu kraju leż± Nizina Czarnomorska i Góry Krymskie z najwyższym wzniesieniem Romankosz (1545 m n.p.m.).

Ukraina ma klimat umiarkowany ciepły, na południowych krańcach Krymu podzwrotnikowy ¶ródziemnomorski. Główne rzeki to: Dniepr, Dniestr, Bug. Niewielkie jeziora występuj± na Polesiu (¦witeĽ, Turskie, Białe) i w północnej czę¶ci Krymu. Na Dnieprze wybudowano sztuczne zbiorniki (Kijowski, Kachowski, Dniepropetrowski, Kaniowski, Krzemieńczucki). Z formacji ro¶linnych dominuje ro¶linno¶ć stepowa w południowej czę¶ci kraju i le¶nostepowa w czę¶ci ¶rodkowej. Lasy występuj± w górach i w północno-zachodniej czę¶ci kraju. Na Polesiu występuje ro¶linno¶ć bagienna.

Na obszarze obecnej Ukrainy, na wybrzeżu Morza Czarnego w starożytno¶ci istniały kolonie greckie. W IV –VI wieku ziemie te zostały zajęte przez plemiona słowiańskie -Antów. Od drugiej połowy IX w. wchodziły w skład Rusi Kijowskiej, a od 1199r. Rusi Halicko-Wołyńskiej. W 1366 r. tereny te zostały podzielone między Polskę i Litwę. W XV w. znaczna czę¶ć tych ziem należała do Litwy, Ru¶ Czerwona wraz z zachodnim Podolem do Polski, Ru¶ Zakarpacka do Węgier, Bukowina do Mołdawii. W drugiej połowie XV w. i w XVI w. na stepach południowej Ukrainy powstała Kozaczyzna. Po unii lubelskiej w 1569 r. cały obszar Ukrainy został wcielony do Korony. W 1667 r. Ukraina została podzielona między Polskę i Rosję. Po rozbiorach Polski obszar Ukrainy wszedł w skład zaborów rosyjskiego i austriackiego (Galicja Wschodnia). W 1918 r. na obszarze Ukrainy Wschodniej powstała republika radziecka, a Ukraina Zachodnia wł±czona została do Polski. W 1922 r. powstała na obszarze Zwi±zku Radzieckiego Ukraińska SRR, do której wł±czono w 1939 r. Ukrainę Zachodni± (należ±c± wcze¶niej do Polski ), w 1940 r. Bukowinę i czę¶ć Besarabii (od 1918 r. w Rumunii), a w 1945 r. Ukrainę Zakarpack± (1919-1939 r. należ±c± do Czechosłowacji, w 1939 r. do Węgier). W 1954 r. do Ukrainy wł±czony został Krym należ±cy od 1783 r. do Rosji (wcze¶niej krymski chanat). W 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległo¶ć.

Głównymi miastami kraju s±: Kijów (stolica), Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów.

Ważnymi regionami turystycznym i uzdrowiskowymi Ukrainy s±: wybrzeże Morza Czarnego ( Odessa, Bakczysaraj, Jałta, Ałusza, Eupatoria); Karpaty (Burkut, Truskawiec, Worochta, Kosów, Tatarów, Sławsko). Głównymi o¶rodkami turystyki krajoznawczej s±: Lwów, Poczajów, Krzemieniec, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Askania Nowa w czę¶ci zachodniej Ukrainy oraz Kijów, Charków i Czernihów w czę¶ci wschodniej.

Ukraina

Ukraina kraj

Ukraina zabytki

Ukraina wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy