Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan to państwo położone w ¦rodkowej Azji, nad Morzem Kaspijskim. Zajmuje 488,1 tys. km2 powierzchni. Stolic± państwa jest Aszgabad.

Kraj jest nizinny, około 90% jego powierzchni zajmuje Nizina Turańska pokryta prawie w cało¶ci piaskami pustyni Kara-Kum. W południowo-zachodniej czę¶ci kraju wznosi się pasmo gór Kopet-dag z najwyższym szczytem Rize (2942 m. n.p.m.). Wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego ci±gnie się Nizina Zachodnioturkiestańska z przybrzeżn± depresj± (25 m.p.p.m.). Na północnym zachodzie kraju leży wyżyna Ustiurt, opadaj±ca do¶ć stromymi krawędziami ku Zatoce Kara Bogaz-Goł. W południowo-wschodniej czę¶ci kraju znajduj± się wyżyny Badchyz i Karabil oraz góry Kugitangu wznosz±ce się do wysoko¶ci 3139 m.n.p.m. Wnętrze kraju urozmaicaj± masywy Małego i Wielkiego Bałchaszu. Obszar Turkmenistanu jest aktywny sejsmicznie, z częstymi trzęsieniami ziemi.

W Turkmenistanie panuje klimat suchy, wybitnie kontynentalny, na północy kraju umiarkowany ciepły, a na południu podzwrotnikowy. Sieć rzeczna jest rzadka. Nieliczne rzeki to Amu-daria , Tedżen, Murgab i Atrek. Jezior jest mało, a największe z nich to Sarykamyskie. Florę reprezentuj± gatunki pustynne (turzyce, trawy, saksauły). W dolinach rzek występuj± porosłe trzcinami bagna oraz lasy wierzbowo-topolowe, w górach stepy, a w górskich dolinach lasy z udziałem drzew owocowych i drzewiastych jałowców. Faunę reprezentuj± antylopy, bobaki, susły, tchórze stepowe, jaszczurki, węże, niedĽwiedzie, rysie, jeżozwierze indyjskie i ptaki m.in. orzeł przedni, gadożer, pustynnik, kazarka, ohar.

W starożytno¶ci obszar współczesnego Turkmenistanu zamieszkiwały koczownicze ludy irańskie. Stopniowo osiedlały się one w dolinach rzek i oazach. Na szlakach karawan prowadz±cych z Europy do Azji powstawały pierwsze miasta. W VI w. p.n.e. na tych ziemiach panowali Persowie, póĽniej Poutowie, Kuszani i Heftalici. W połowie VI w. przybyły tu plemiona tureckie i zasymilowały ludno¶ć tubylcz±. W VII w. czę¶ć terytorium zajęli Arabowie i wprowadzili islam. W X wieku napłynęli na te tereny bezpo¶redni przodkowie Turkmenów – Oguzowie (ludy tureckie ). Najazd Czyngis-chana zniszczył kraj Oguzów, który stał się czę¶ci± Złotej Ordy, a następnie państwa Timura. W XVI-XVII w. czę¶ć terytorium znalazła się pod panowaniem chanów Chiwy i Buchary, a czę¶ć zajęła Persja. W XIX w. czę¶ć obszaru znalazła się pod wpływami Rosji, która doprowadziła do powstania Obwodu Zakaspijskiego wł±czonego póĽniej do kraju turkiestańskiego. W latach 1918-1924 Turkmenistan wchodził w skład Turkiestańskiej ASRR. W 1924r. po likwidacji republik ludowych Chorezmu i Buchary powstała na czę¶ci terytoriów oraz Obwodu Zakaspijskiego Turkiestańska SRR. W 1991 r. Turkiestan proklamował niepodległo¶ć przyjmuj±c nazwę Turkmenistan.

Najliczniejsz± grupę etniczn± w Turkmenistanie stanowi± Turkmeni (73% ogółu ludno¶ci). W¶ród mniejszo¶ci dominuj± Rosjanie, Uzbecy i Kazachowie. Mniej liczni s± Tatarzy, Ormianie, Azerowie, Ukraińcy i Białorusini. W miastach żyje 45% ludno¶ci. Głównymi miastami s±: Aszgabad, Czardżou, Taszauz, Mary i Nebit Dag. W komunikacji najważniejsz± rolę odgrywa transport kołowy. Jedn± z ważniejszych dróg jest szosa prowadz±ca z Aszgabadu do Taszkentu (stolicy Uzbekistanu) . Port morski znajduje się w Turkenbaszy, a port lotniczy w Aszgabadzie.

Atrakcjami turystycznymi Turkmenistanu s±: stolica Aszgabad z Muzeum Sztuki i Muzeum Krajoznawstwa oraz największym bazarem w kraju, miasto Mary z pobliskim meczetem Tałchatan Baba, meczet w Anau, Pieczary Bachardeńskie z podziemnym jeziorem, Kanał Karakunski oraz zatoka Kara-Bogaz Goł.

Turkmenistan kraj

Turkmenistan wczasy

Turkmenistan Zabytki Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy