Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan to państwo położone w Środkowej Azji, nad Morzem Kaspijskim. Zajmuje 488,1 tys. km2 powierzchni. Stolicą państwa jest Aszgabad.

Kraj jest nizinny, około 90% jego powierzchni zajmuje Nizina Turańska pokryta prawie w całości piaskami pustyni Kara-Kum. W południowo-zachodniej części kraju wznosi się pasmo gór Kopet-dag z najwyższym szczytem Rize (2942 m. n.p.m.). Wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego ciągnie się Nizina Zachodnioturkiestańska z przybrzeżną depresją (25 m.p.p.m.). Na północnym zachodzie kraju leży wyżyna Ustiurt, opadająca dość stromymi krawędziami ku Zatoce Kara Bogaz-Goł. W południowo-wschodniej części kraju znajdują się wyżyny Badchyz i Karabil oraz góry Kugitangu wznoszące się do wysokości 3139 m.n.p.m. Wnętrze kraju urozmaicają masywy Małego i Wielkiego Bałchaszu. Obszar Turkmenistanu jest aktywny sejsmicznie, z częstymi trzęsieniami ziemi.

W Turkmenistanie panuje klimat suchy, wybitnie kontynentalny, na północy kraju umiarkowany ciepły, a na południu podzwrotnikowy. Sieć rzeczna jest rzadka. Nieliczne rzeki to Amu-daria , Tedżen, Murgab i Atrek. Jezior jest mało, a największe z nich to Sarykamyskie. Florę reprezentują gatunki pustynne (turzyce, trawy, saksauły). W dolinach rzek występują porosłe trzcinami bagna oraz lasy wierzbowo-topolowe, w górach stepy, a w górskich dolinach lasy z udziałem drzew owocowych i drzewiastych jałowców. Faunę reprezentują antylopy, bobaki, susły, tchórze stepowe, jaszczurki, węże, niedźwiedzie, rysie, jeżozwierze indyjskie i ptaki m.in. orzeł przedni, gadożer, pustynnik, kazarka, ohar.

W starożytności obszar współczesnego Turkmenistanu zamieszkiwały koczownicze ludy irańskie. Stopniowo osiedlały się one w dolinach rzek i oazach. Na szlakach karawan prowadzących z Europy do Azji powstawały pierwsze miasta. W VI w. p.n.e. na tych ziemiach panowali Persowie, później Poutowie, Kuszani i Heftalici. W połowie VI w. przybyły tu plemiona tureckie i zasymilowały ludność tubylczą. W VII w. część terytorium zajęli Arabowie i wprowadzili islam. W X wieku napłynęli na te tereny bezpośredni przodkowie Turkmenów – Oguzowie (ludy tureckie ). Najazd Czyngis-chana zniszczył kraj Oguzów, który stał się częścią Złotej Ordy, a następnie państwa Timura. W XVI-XVII w. część terytorium znalazła się pod panowaniem chanów Chiwy i Buchary, a część zajęła Persja. W XIX w. część obszaru znalazła się pod wpływami Rosji, która doprowadziła do powstania Obwodu Zakaspijskiego włączonego później do kraju turkiestańskiego. W latach 1918-1924 Turkmenistan wchodził w skład Turkiestańskiej ASRR. W 1924r. po likwidacji republik ludowych Chorezmu i Buchary powstała na części terytoriów oraz Obwodu Zakaspijskiego Turkiestańska SRR. W 1991 r. Turkiestan proklamował niepodległość przyjmując nazwę Turkmenistan.

Najliczniejszą grupę etniczną w Turkmenistanie stanowią Turkmeni (73% ogółu ludności). Wśród mniejszości dominują Rosjanie, Uzbecy i Kazachowie. Mniej liczni są Tatarzy, Ormianie, Azerowie, Ukraińcy i Białorusini. W miastach żyje 45% ludności. Głównymi miastami są: Aszgabad, Czardżou, Taszauz, Mary i Nebit Dag. W komunikacji najważniejszą rolę odgrywa transport kołowy. Jedną z ważniejszych dróg jest szosa prowadząca z Aszgabadu do Taszkentu (stolicy Uzbekistanu) . Port morski znajduje się w Turkenbaszy, a port lotniczy w Aszgabadzie.

Atrakcjami turystycznymi Turkmenistanu są: stolica Aszgabad z Muzeum Sztuki i Muzeum Krajoznawstwa oraz największym bazarem w kraju, miasto Mary z pobliskim meczetem Tałchatan Baba, meczet w Anau, Pieczary Bachardeńskie z podziemnym jeziorem, Kanał Karakunski oraz zatoka Kara-Bogaz Goł.

Turkmenistan kraj

Turkmenistan wczasy

Turkmenistan Zabytki
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284