Hagia Sophia

Hagia Sophia

Hagia Sophia jest najbardziej znaną budowlą Stambułu. Kościół pałacowy wzniesiono na polecenie cesarza Justyniana w latach 532-537 na ruinach bazyliki poświęconej w 360r. przez Konstantyna. Kościół był najwspanialszą świątynią Bizancjum. Po zdobyciu miasta przez Turków osmańskich w 1453 r. Hagia Sophia została zamieniona na meczet. Mozaiki w świątyni pokryto tynkiem, a do budowli dodano przybudówki w tym cztery minarety. Obecnie świątynia jest siedzibą muzeum. Niesamowite wrażenie wywiera wspaniałe wnętrze z dużą liczbą okien. Bogate wyposażenie tworzą mozaiki i dekoracje z marmuru.

Hagia Sophia kościół

Hagia Sophia kościół

Hagia Sophia kościół