Uppsala

Uppsala

Uppsala leży w środkowo-wschodniej części Szwecji. Miasto powstało w IX wieku i było głównym ośrodkiem politycznym i religijnym wczesnośredniowiecznego państwa szwedzkiego. Od 1164 roku jest stolicą arcybiskupstwa i funkcję głównego centrum religijnego kraju pełni do dziś. Uppsala jest miejscem koronacji królów szwedzkich. Założony w Uppsali w 1477 roku uniwersytet jest najstarszym na terenie Skandynawii. Miasto posiada bogate zabytki architektury średniowiecznej m.in. gotycką katedrę zbudowaną w okresie XIII –XV w. będącą jednym z największych kościołów w Skandynawii. Jej długość wynosi 119 m. W Uppsali żył i zmarł Karol Linneusz.

Uppsala - zabytki

Uppsala - zabytki

Uppsala - zabytki