Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Szwajcaria

Szwajcaria Kraj

Szwajcaria jest krajem ¶ródl±dowym, górzysto – wyżynnym o powierzchni zaledwie 41 tys. km kwadratowych.. Leży ona w ¶rodkowej czę¶ci łuku Alp i zajmuje jego czę¶ć wewnętrzn± i północn±. Poza Alpami obejmuje Wyżynę Szwajcarsk± i góry Jura. W granicach Szwajcarii znajduj± się Alpy Zachodnie i niewielka czę¶ć Alp Wschodnich. Alpy Szwajcarskie odznaczaj± się duż± zwarto¶ci± masywów, skupieniem szczytów powyżej 3500 m.n.p.m. oraz silnym zlodowaceniem. Swoist± cech± krajobrazu alpejskiego jest występowanie licznych jezior. Góry Jura ci±gn±ce się na zachodnim pograniczu s± zbudowane z wapieni i cechuj± się silnie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Między Alpami a Jur± rozci±ga się Wyżyna Szwajcarska pocięta głębokimi dolinami rzeki Aare i jej dopływami. Klimat Szwajcarii jest zróżnicowany przestrzennie. W czę¶ci zachodniej kraju występuj± cechy klimatu umiarkowanego morskiego, w Alpach wysokogórskiego, a w dolinach Alp Południowych ¶ródziemnomorskiego. Głównymi rzekami s± Ren, Aare i Thur. Największe z jezior, a zarazem graniczne to Genewskie, Bodeńskie, Maggiore, z pozostałych: Neuchate, Czterech Kantonów, Zuryskie.

¦lady pobytu człowieka na obszarze Szwajcarii datuj± się od paleolitu. W II i I wieku p.n.e. celtyccy Helweci osiedlili się w dolinie rzeki Aare i wytworzyli tu wysok± kulturę. Ich ziemie w 58 r.p.n.e. podbili Rzymianie i wł±czyli do prowincji Galii. W okresie IV i V wieku obszar Szwajcarii opanowały plemiona germańskie. Czę¶ć zachodni± po rzekę Aarę zajęli Burgundowie, którzy przyjęli kulturę rzymsko-galijsk± ( obecnie obszar języka francuskiego), czę¶ć północno- wchodni± opanowali Alemanowie (obecnie obszar języka niemieckiego). W VI wieku większo¶ć terytorium weszła w skład państwa Franków, w latach 742-814 monarchii Karola Wielkiego, po jej rozpadzie państwa wschodniofrankońskiego a w pierwszej połowie XI wieku Rzeszy Niemieckiej. Chrze¶cijaństwo przyjęto w VII wieku.

Pocz±tkiem państwa szwajcarskiego, które przyjęło nazwę Konfederacji Szwajcarskiej był utworzony w 1291 roku Zwi±zek Wieczysty prakantonów Schwyz, Uri i Unterwalden. W następnych latach przyst±piły dalsze kantony. W 1499 roku (pokój w Bazylei) nast±piło uznanie Konfederacji Szwajcarskiej przez cesarstwo niemieckie, a w 1648 r. ( pokój Westfalski) potwierdzenie jej suwerenno¶ci. W okresie rewolucji francuskiej Szwajcaria straciła niezawisło¶ć. W 1798 roku została przekształcona w Republikę Helweck± uzależnion± od Francji. W 1815 roku Kongres Wiedeński zatwierdził Federację Szwajcarsk± w skład której weszły 22 kantony. Ówczesne mocarstwa zagwarantowały Szwajcarii „wieczyst±” neutralno¶ć. Ze względu na status wieczystej neutralno¶ci Szwajcaria stała się siedzib± wielu organizacji międzynarodowych m.in. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Stolic± kraju jest Berno, czwarte co do wielko¶ci miasto Szwajcarii. Do większych miast należ±: Zurych, Bazylea i Genewa. Zbliżona pod względem liczby ludno¶ci do stolicy jest Lozanna. Szwajcaria jest krajem czterojęzycznym, języki niemiecki, francuski, włoski s± językami urzędowymi, retoromański jest językiem grupy narodowo¶ciowej w Gryzonii.

Szwajcaria zabytki

Szwajcaria wczasy

Szwajcaria wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy