Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Szwajcaria

Szwajcaria Kraj

Szwajcaria jest krajem śródlądowym, górzysto – wyżynnym o powierzchni zaledwie 41 tys. km kwadratowych.. Leży ona w środkowej części łuku Alp i zajmuje jego część wewnętrzną i północną. Poza Alpami obejmuje Wyżynę Szwajcarską i góry Jura. W granicach Szwajcarii znajdują się Alpy Zachodnie i niewielka część Alp Wschodnich. Alpy Szwajcarskie odznaczają się dużą zwartością masywów, skupieniem szczytów powyżej 3500 m.n.p.m. oraz silnym zlodowaceniem. Swoistą cechą krajobrazu alpejskiego jest występowanie licznych jezior. Góry Jura ciągnące się na zachodnim pograniczu są zbudowane z wapieni i cechują się silnie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi. Między Alpami a Jurą rozciąga się Wyżyna Szwajcarska pocięta głębokimi dolinami rzeki Aare i jej dopływami. Klimat Szwajcarii jest zróżnicowany przestrzennie. W części zachodniej kraju występują cechy klimatu umiarkowanego morskiego, w Alpach wysokogórskiego, a w dolinach Alp Południowych śródziemnomorskiego. Głównymi rzekami są Ren, Aare i Thur. Największe z jezior, a zarazem graniczne to Genewskie, Bodeńskie, Maggiore, z pozostałych: Neuchate, Czterech Kantonów, Zuryskie.

Ślady pobytu człowieka na obszarze Szwajcarii datują się od paleolitu. W II i I wieku p.n.e. celtyccy Helweci osiedlili się w dolinie rzeki Aare i wytworzyli tu wysoką kulturę. Ich ziemie w 58 r.p.n.e. podbili Rzymianie i włączyli do prowincji Galii. W okresie IV i V wieku obszar Szwajcarii opanowały plemiona germańskie. Część zachodnią po rzekę Aarę zajęli Burgundowie, którzy przyjęli kulturę rzymsko-galijską ( obecnie obszar języka francuskiego), część północno- wchodnią opanowali Alemanowie (obecnie obszar języka niemieckiego). W VI wieku większość terytorium weszła w skład państwa Franków, w latach 742-814 monarchii Karola Wielkiego, po jej rozpadzie państwa wschodniofrankońskiego a w pierwszej połowie XI wieku Rzeszy Niemieckiej. Chrześcijaństwo przyjęto w VII wieku.

Początkiem państwa szwajcarskiego, które przyjęło nazwę Konfederacji Szwajcarskiej był utworzony w 1291 roku Związek Wieczysty prakantonów Schwyz, Uri i Unterwalden. W następnych latach przystąpiły dalsze kantony. W 1499 roku (pokój w Bazylei) nastąpiło uznanie Konfederacji Szwajcarskiej przez cesarstwo niemieckie, a w 1648 r. ( pokój Westfalski) potwierdzenie jej suwerenności. W okresie rewolucji francuskiej Szwajcaria straciła niezawisłość. W 1798 roku została przekształcona w Republikę Helwecką uzależnioną od Francji. W 1815 roku Kongres Wiedeński zatwierdził Federację Szwajcarską w skład której weszły 22 kantony. Ówczesne mocarstwa zagwarantowały Szwajcarii „wieczystą” neutralność. Ze względu na status wieczystej neutralności Szwajcaria stała się siedzibą wielu organizacji międzynarodowych m.in. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Stolicą kraju jest Berno, czwarte co do wielkości miasto Szwajcarii. Do większych miast należą: Zurych, Bazylea i Genewa. Zbliżona pod względem liczby ludności do stolicy jest Lozanna. Szwajcaria jest krajem czterojęzycznym, języki niemiecki, francuski, włoski są językami urzędowymi, retoromański jest językiem grupy narodowościowej w Gryzonii.

Szwajcaria zabytki

Szwajcaria wczasy

Szwajcaria wczasy
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284