Zabytki fryzyńskie

Zabytki fryzyńskie

Zabytki fryzyńskie lub zabytki fryzyjskie to najstarszy zachowany zabytek literacki spisany w języku słoweńskim.

Manuskrypt ten bywa też zwany brižinski spomeniki (nazwa słoweńska) oraz zabytki z Freising i rękopisy z Freising.

Datowany jest na X/XI wiek. Spisano go alfabetem łacińskim – tzw. karolińską minuskułą. Odnaleziono go w 1806 roku.

Dzieło to stanowi część łacińskiego kodeksu Codex latinus monacensis.