Jaskinie ©kocjańskie

Jaskinie ©kocjańskie

Jaskinie Kochańskie to zespół jaskiń krasowych w Słowenii. Obecnie jaskinie znajduj± się pod ochron± jako park krajobrazowy oraz obszar ochrony biosfery. Jaskinie ©kocjańskie s± jedn± z najciekawszych atrakcji turystycznych Słowenii. W roku 1986 Jaskinie ©kocjańskie zostały wpisane na listę ¶wiatowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Cech± charakterystyczn± jaskiń s± duże komory i korytarze, oraz podziemna rzeka o nazwie Reka, która wypływa spod szczytu góry Sneľnik i wpływa do jaskini w±wozem pod wiosk± ©kocjan.

Aktualnie znana sumaryczna długo¶ć jaskiń wynosi ok. 6 km, ale tylko około 3 km przeznaczone s± dla zwiedzaj±cych. Wej¶cie do jaskiń znajduje się w wiosce Matavun, leż±cej 5 km na wschód od autostrady Lublana-Koper.