Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Cerkiew Wasyla Błogosławionego została zbudowana w latach 1555-1560 na rozkaz Iwana IV dla upamiętnienia odniesionego zwycięstwa nad Tatarami. Jest wspaniałym dziełem rosyjskiej sztuki budowlanej.

Cerkiew Wasyla Błogosławionego - Film 1

Cerkiew Wasyla Błogosławionego - Film 2

Cerkiew Wasyla Błogosławionego - Film 3

.