Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Rosja

Rosja

Rosja zajmuje obszar 17075,4 tys. km kwadratowych. Jest krajem dwóch kontynentów o znacznej rozci±gło¶ci równoleżnikowej. Od północy oblewa j± Morze Arktyczne, od wschodu Ocean Spokojny, od południa graniczy z Chinami, Mongoli±, Kazachstanem, Gruzj±, Morzem Czarnym, na zachodzie z Ukrain±, Białorusi±, Estoni±, Finlandi±, Polsk± i Morzem Bałtyckim. Obszar Rosji charakteryzuje przewaga nizin na zachodzie i w centrum, które od południa i wschodu otaczaj± wielkie systemy górskie. W Rosji występuj± wszystkie podstawowe typy klimatów strefy umiarkowanej i chłodnej cechuj±ce się znacznym kontynentalizmem. Północne krańce kraju leż± poza kołem podbiegunowym. Panuje tu klimat polarny. Na wybrzeżach Morza Czarnego występuje klimat podzwrotnikowy. W Rosji znajduje się około 200 tys. jezior z których największe to Morze Kaspijskie, Bajkał, Ładoga i Onega. Strefy ro¶linne układaj± się równoleżnikowo, od północy strefa pustyń polarnych, tundra, lasotundra, tajga, stepy.

Pierwsze siedliska ludzi na tym obszarze sięgaj± epoki kamiennej. Pojawiały się stopniowo na Kaukazie, nad doln± Wołg±, Dnieprem, póĽniej na Niżu Wschodnioeuropejskim, Uralu i Syberii. W VII-XI wieku plemiona wschodniosłowiańskie utworzyły pierwsze państwo Ru¶ Kijowsk± z o¶rodkiem w Kijowie. W 988 roku przyjęto chrze¶cijaństwo. W XII wieku Ru¶ rozpadła się na wiele księstw i wkrótce po inwazji Mongołów została uzależniona od Złotej Ordy. Z czasem państwo mongolskie uległo rozpadowi i w XIII wieku wyodrębniło się Wielkie Księstwo Moskiewskie, które w XVI wieku przekształciło się w monarchię rosyjsk± jednocz±c± stopniowo Ural, Powołże, Kaukaz. Za czasów Piotra I Wielkiego Rosja uzyskała dostęp do morza, utworzono flotę, powstała nowa stolica Petersburg.

Na obszarze Rosji, w czę¶ci europejskiej ukształtowały się dwa regiony turystyczne: kaukasko –czarnomorski położony w strefie klimatu podzwrotnikowego, bogaty w Ľródła wód mineralnych (główna miejscowo¶ć turystyczna Soczi) i centralny rozci±gaj±cy się od zachodnich granic Rosji do Uralu, w którym o¶rodkami turystycznymi s± Moskwa i Petersburg. Dla turystów z Polski specjalnym miejscem pamięci narodowej jest Katyń. W regionie północnym obejmuj±cym Nizinę Zachodniosyberyjsk±, Wyżynę ¦rodkowosyberyjsk± i pasma górskie na wschodzie kraju, popularno¶ci± w¶ród turystów cieszy się Północna Droga Morska, a także rejsy turystyczne po Obie, Jeniseju, Lenie.

Film - Wczasy Rosja

Film - Wczasy Rosja Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy