Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Rosja

Rosja

Rosja zajmuje obszar 17075,4 tys. km kwadratowych. Jest krajem dwóch kontynentów o znacznej rozciągłości równoleżnikowej. Od północy oblewa ją Morze Arktyczne, od wschodu Ocean Spokojny, od południa graniczy z Chinami, Mongolią, Kazachstanem, Gruzją, Morzem Czarnym, na zachodzie z Ukrainą, Białorusią, Estonią, Finlandią, Polską i Morzem Bałtyckim. Obszar Rosji charakteryzuje przewaga nizin na zachodzie i w centrum, które od południa i wschodu otaczają wielkie systemy górskie. W Rosji występują wszystkie podstawowe typy klimatów strefy umiarkowanej i chłodnej cechujące się znacznym kontynentalizmem. Północne krańce kraju leżą poza kołem podbiegunowym. Panuje tu klimat polarny. Na wybrzeżach Morza Czarnego występuje klimat podzwrotnikowy. W Rosji znajduje się około 200 tys. jezior z których największe to Morze Kaspijskie, Bajkał, Ładoga i Onega. Strefy roślinne układają się równoleżnikowo, od północy strefa pustyń polarnych, tundra, lasotundra, tajga, stepy.

Pierwsze siedliska ludzi na tym obszarze sięgają epoki kamiennej. Pojawiały się stopniowo na Kaukazie, nad dolną Wołgą, Dnieprem, później na Niżu Wschodnioeuropejskim, Uralu i Syberii. W VII-XI wieku plemiona wschodniosłowiańskie utworzyły pierwsze państwo Ruś Kijowską z ośrodkiem w Kijowie. W 988 roku przyjęto chrześcijaństwo. W XII wieku Ruś rozpadła się na wiele księstw i wkrótce po inwazji Mongołów została uzależniona od Złotej Ordy. Z czasem państwo mongolskie uległo rozpadowi i w XIII wieku wyodrębniło się Wielkie Księstwo Moskiewskie, które w XVI wieku przekształciło się w monarchię rosyjską jednoczącą stopniowo Ural, Powołże, Kaukaz. Za czasów Piotra I Wielkiego Rosja uzyskała dostęp do morza, utworzono flotę, powstała nowa stolica Petersburg.

Na obszarze Rosji, w części europejskiej ukształtowały się dwa regiony turystyczne: kaukasko –czarnomorski położony w strefie klimatu podzwrotnikowego, bogaty w źródła wód mineralnych (główna miejscowość turystyczna Soczi) i centralny rozciągający się od zachodnich granic Rosji do Uralu, w którym ośrodkami turystycznymi są Moskwa i Petersburg. Dla turystów z Polski specjalnym miejscem pamięci narodowej jest Katyń. W regionie północnym obejmującym Nizinę Zachodniosyberyjską, Wyżynę Środkowosyberyjską i pasma górskie na wschodzie kraju, popularnością wśród turystów cieszy się Północna Droga Morska, a także rejsy turystyczne po Obie, Jeniseju, Lenie.

Film - Wczasy Rosja

Film - Wczasy Rosja
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284