Tambu Machay

Tambu – Machay

Tambu – Machay to starodawne miejsce Inków. To tu znajdowały się dawne łaźnie Inków. Zabytek ten znajduje się w pobliżu Cuzco. Budowla złożona jest z dwóch brył w kształcie tarasów. Po nich przepływa woda posiadająca właściwości lecznicze.

Łaźnie Tambu – Machay