Paryż
Paryż jest stolicą i największym miastem Francji, a także jedną z największych i najważniejszych aglomeracji miejskich w Unii Europejskiej. W granicach administracyjnych Paryża zamieszkuje prawie 2,5 mln osób, a w zespole miejskim, obejmującym region Ile-de-France ponad 11 milionów. Już za panowania Ludwika XIV (XVII wiek) Paryż zyskał rangę kulturalnego centrum Europy.

Miasto ma ciekawy, koncentryczny układ przestrzenny z rozchodzącymi się gwieździście bulwarami. Jego oś stanowi dolina Sekwany, która dzieli Paryż na część prawobrzeżną północną Rive Droite i lewobrzeżną południową Rive Gauche, połączone przez 31 mostów. Paryż administracyjnie podzielony jest na 20 dzielnic. Ich numeracja biegnie spiralnie od środka, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najważniejsze pod względem turystycznym są dzielnice o numerach od 1 do 8.

Najstarszą część miasta stanowi wyspa Ile de la Cite na Sekwanie, na której plemię celtyckie Paryzjowie założyło osadę rybacką. Rozwój miasta nastąpił jednak dopiero pod panowaniem Rzymian, którzy zdobyli osadę w 52 r.p.n.e i na miejscu spalonej, przez broniących się Paryzjan, osady zbudowali własne miasto nazwane Lutetia Parisionum.

Pod panowaniem Rzymian miasto zaczęło się rozwijać na lewym brzegu Sekwany - obecnie Dzielnica Łacińska. W III w. miasto zostało ponownie zniszczone, tym razem przez plemiona germańskie, a cała ludność musiała przenieść się na Ile de la Cite. Powoli utrwalała się używana coraz częściej nazwa Paris i od IV wieku miasto zaczęto nazywać Paryżem. W 486 r. Paryż został zdobyty przez Chlodwiga i stał się jedną ze stolic państwa Franków. Słabość karolińskich królów Francji doprowadziła do wzrostu potęgi książąt Paryża. W 987 r. Hugo Kapet, hrabia Paryża, został królem Francji. Za panowania jego następców miasto przeżywało szybki rozwój. W XI wieku miasto zostało rozbudowane na prawym brzegu Sekwany. W XII i XIII w. powstała pierwsza forteca Luwru, katedra Notre Dame , ważniejsze paryskie kościoły, uniwersytet Sorbona. Rozwój miasta został zahamowany przez wojnę stuletnią i epidemie. Dawne znaczenie Paryż odzyskał pod koniec XV wieku. W XVI wieku miasto rozwijało się pod wpływem włoskiego renesansu, budowano nowe obiekty, przebudowywano stare w nowym stylu. W XVII i XVIII wieku miasto zajmowało coraz to nowe tereny. Za panowania Ludwika XIV i XV prowadzono intensywne prace urbanistyczne, m.in. powiększono i przebudowano Luwr oraz pałac Tuileries. Ludwik XIV wybudował wspaniałą rezydencję królewską w położonym tuż za miastem Wersalu. W połowie XVIII w. Paryż rozrósł się do rozmiarów dzisiejszego miasta wewnętrznego. Dookoła miasta wybudowano nowy mur z licznymi bramami. Dzisiejszy kształt miasto zawdzięcza baronowi G. Haussmannowi, autorowi planu przebudowy miasta, który realizowano w latach 1853-70. Wyburzono wówczas mury obronne, poszerzono bulwary, wybudowano proste i szerokie arterie komunikacyjne, przecinające labirynt wąskich i krętych uliczek, eksponujące najpiękniejsze budowle miasta. Pod koniec XIX w. została wybudowana wieża Eiffla – symbol miasta. W latach 70. i 80. XX wieku miały miejsce wielkie zmiany w zabudowie miasta (powstały Forum des Halles, Centrum Pompidou, La Villette) dzięki którym Paryż zyskał bardziej nowoczesne oblicze.

Miasto jest ważnym węzłem komunikacji drogowej i jest otoczone trzema obwodnicami: Bulwar Peryferyjny, który biegnie na szlaku XIX – wiecznych fortyfikacji, A86 na bliskich przedmieściach i Francilienne (N104) dalej na zewnątrz miasta.

W Paryżu znajduje się główny węzeł krajowej sieci szybkiej (TGV), tradycyjnej kolei i sześć głównych dworców kolejowych. Łączą one kolej z siecią metra, która posiada 380 stacji. Metro w Paryżu jest najstarszym metrem na świecie, jego linie mają długość ponad 220 km. Sieć szybkiej kolei miejskiej (RER) prowadzi do najdalszych części aglomeracji.

Paryż posiada kilka portów lotniczych. Największe to Orly położony na południe od miasta i port lotniczy im. Charlesa de Gaulle’a, znajdujący się w położonym 40 km od centrum Paryża Roissy-en-France.

Po Sekwanie kursują statki. Ułatwiają one zwiedzanie najciekawszych miejsc, zatrzymują się bowiem na przystaniach: wieża Eiffla, katedra Notre Dame, Luwr, Pola Elizejskie.

Reklama

Już dziś poznaj ofertę dotyczącą torebek dla Pań.

Chcecie kupić słupy energetyczne gdańsk , skontaktujcie się z nimi, oni je wam dostarczą.


Paryż - Film 1

Paryż - Film 2

Paryż - Film 3

Paryż - Film 4

.