Panteon
Budowla została wzniesiona w latach 1758-1789, w Dzielnicy Łacińskiej, na życzenie króla Ludwika XV jako wotum wdzięczności za przywrócenie zdrowia. Wzniesiono świątynię godną patronki Paryża św. Genowefy, w miejscu zrujnowanego kościoła, w stylu klasycystycznym, na planie krzyża greckiego z kopułą centralną i czterema spłaszczonymi kopułami bocznymi. Od czasów Rewolucji, tj. od 1791r. świątynia stała się miejscem spoczynku wielu sławnych ludzi. Spoczywa tu Maria Skłodowska-Curie. Dwukrotnie próbowano przywrócić funkcję religijną Panteonowi, ale od roku 1885 przeznaczono go na mauzoleum.

Panteon - Film 1

Panteon - Film 2

Panteon - Film 3

.