Park Narodowy Tongariro

Park Narodowy Tongariro

Park Narodowy Tongariro jest pierwszym parkiem narodowym Nowej Zelandii. Został utworzony w 1887r. na Wyspie Północnej, na terenach ofiarowanych przez wodza Maorysów. Obejmuje on południową część Wyżyny Wulkanicznej, łącznie ze świętymi szczytami ludu Tuwahare. Nazwa parku wywodzi się od maoryskich słów tonga riro – „ogień wyniesiony”. W parku występują czynne wulkany, gorące źródła i rzadkie gatunki fauny (kiwi, sokół nowozelandzki).

Park Narodowy Tongariro

Park Narodowy Tongariro

Park Narodowy Tongariro