Stan Querétaro (Querétaro Arteaga)

Stan Querétaro (Querétaro Arteaga)

Querétaro (Querétaro Arteaga) to stan le¿±cy w ¶rodkowym Meksyku. Obszar stanu jest wy¿ynny z dwoma du¿ymi pasmami górskimi.

W Querétaro warto zwiedziæ miasto San Miguel de Allende, które s³ynie jako o¶rodek artystyczny, oraz strefê archeologiczn± - El Cerrito z licznymi ruinami.