Miasto Querétaro

Miasto Querétaro

Querétaro to miasto w środkowym Meksyku leżące na wysokości 1865 metrów. Miasto liczy około 850 tys. mieszkańców. W 1996 roku zabytkowe dzielnice miasta zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zabytki Querétaro

Querétaro