Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Miasto Querétaro

Miasto Querétaro

Querétaro to miasto w ¶rodkowym Meksyku le¿±ce na wysoko¶ci 1865 metrów. Miasto liczy oko³o 850 tys. mieszkañców. W 1996 roku zabytkowe dzielnice miasta zosta³y wpisane na listê ¶wiatowego dziedzictwa UNESCO.

Zabytki Querétaro

Querétaro
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284