El Tajin

El Tajin

El Tajin w Meksyku położone nad Zatoką Meksykańską to tajemnicze miasto odkryte w puszczy w 1785 r. Prace wykopaliskowe rozpoczęto dopiero w 1934 r. Kompleks zabudowań powstał prawdopodobnie w latach 800 –1200. Około 1200r. został zniszczony i opuszczony. Symbolem El Tajin jest piramida z niszami poświęcona bogu deszczów i piorunów. Pierwotnie w piramidzie mieściły się 364 bogato zdobione nisze. Przypuszcza się, że obiekt miał związek z obliczeniami kalendarzowymi. Największą budowlą jest sala kolumnowa, której płaskorzeźby informują o życiu religijnym mieszkańców El Tajin. Odkryte podczas prac archeologicznych boiska nasuwają przypuszczenia, że miasto stanowiło centrum gry w piłkę. Rozgrywki organizowano ku czci boga burzy, któremu składano w ofierze pokonanego zawodnika.

El Tajin

El Tajin