Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Litwa

Litwa

Litwa jest krajem bałtyckim o niewielkiej powierzchni 65,2 tys. km kwadratowych, s±siaduj±cym z Łotw±, Rosj± i Polsk±. Stolic± państwa jest Wilno.

Kraj zajmuje zachodnie krańce Niziny Wschodnioeuropejskiej o rzeĽbie polodowcowej. Brzegi Morza Bałtyckiego s± niskie i piaszczyste. Zachodnie wybrzeże stanowi Zalew Kuroński. Wzdłuż wybrzeża ci±gnie się aluwialna nizina nadmorska o szeroko¶ci 20 km . Ku wschodowi przechodzi ona w pagórkowat± wysoczyznę Pojezierza Żmudzkiego. ¦rodkow± czę¶ć kraju zajmuje Nizina ¦rodkowolitewska. Na wschód od Niziny ¦rodkowolitewskiej leży Pojezierze Wileńskie. Na południowym wschodzie do Pojezierza Wileńskiego przylega równina sandrowa ograniczona Wałem Oszmiańskim z najwyższym wzniesieniem Litwy Juozapines (292 m n.p.m.).

Klimat Litwy jest umiarkowany, przej¶ciowy od morskiego do kontynentalnego. Zimy na ogół s± łagodne, wiosny do¶ć długie, lata krótkie, dżdżyste i chłodne szczególnie na wybrzeżu. Sieć rzeczna jest gęsta. Do najdłuższych rzek należ±: Niemen, ¦więta i Wilia. Na terenie Litwy występuje ponad 4 tys. jezior, z których największe to: Dry¶wiaty i Dzisna, a najgłębsze Taurogine. Lasy zajmuj± około 25% powierzchni kraju, a ro¶linno¶ć bagienno-torfowiskowa około 5%.

Na obszarze współczesnej Litwy w pierwszym tysi±cleciu p.n.e. zamieszkiwały plemiona Bałtów. Niektóre z nich osi±gnęły wysoki stopień cywilizacji. W XIII w. plemienne państewka litewskie zostały zjednoczone przez Mendoga. Litwa rozwijała się szybko za czasów panowania księcia Gedymina (1275-1341), który rozszerzył granicę państwa o rozległe ziemie ruskie oraz jego synów Olgierda i Kiejstuta. W sytuacji ci±głych ataków krzyżackich, zagrożenia utraty ziem zawarta została w Krewie w 1385r. unia polsko-litewska (unia personalna), z zachowaniem odrębno¶ci Wielkiego Księstwa litewskiego. Rozpocz±ł się okres chrystianizacji Litwy i wpływów polskich i zachodnioeuropejskich. W 1569r. Wielkie Księstwo Litewskie zostało poł±czone z Polsk± uni± realn±, a w 1791 r. wcielone do Korony. W wyniku III rozbioru Polski w 1793 r. ziemie litewskie położone na lewym brzegu Niemna znalazły się w granicach Prus, pozostałe w granicach Rosji. W 1807r. lewobrzeżne tereny Litwy weszły w skład Księstwa Warszawskiego, a póĽniej Królestwa Polskiego. W 1918 r. Litwa proklamowała niepodległo¶ć. W 1920 r. wojska polskie pod wodz± gen. L. Żeligowskiego zajęły Wilno i jego okolice i utworzyli tzw. Litwę ¦rodkow±, która w 1922r. została przył±czona do Polski. W 1940r. Litwa została wł±czona jako republika do Zwi±zku Radzieckiego. W 1991 r. Litwa proklamowała samodzielny i niezależny kraj.

Większymi miastami Litwy s±: Wilno (stolica), Kowno i Kłajpeda. Głównymi uzdrowiskami s± Druskieniki i Palanga. Do ciekawych o¶rodków turystycznych należ± Troki.

Reklama

Jedna z największych sieć handlowa zaprasza do współpracy.

Je¶li musicie na budowie mieć kruszywo Lublin - to ich specjalno¶ć.


Litwa wczasy

Litwa zabytki Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy