Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Korea Północna

Korea Północna

Korea Północna to państwo położone w Azji Wschodniej nad Morzem Japońskim i Żółtym. Zajmuje 120,5 tys. km2 powierzchni. Jest republik± socjalistyczn±. Stolic± Korei Północnej jest Phenian.

Kraj jest wyżynno-górski. W czę¶ci północnej kraju ci±gn± się Góry Północnokoreańskie podzielone na kilka łańcuchów i rozległych płaskowyżów z najwyższym szczytem będ±cym wygasłym wulkanem Pektu-san (2744 m n.p.m.). Wzdłuż wschodniego wybrzeża biegn± Góry Wschodniokoreańskie opadaj±ce stromo ku nadbrzeżnej nizinie nad Morzem Japońskim. Wzdłuż wybrzeża Morza Żółtego rozci±ga się pas aluwialnych nizin.

Korea Północna leży w strefie klimatu umiarkowanego monsunowego, na południu kraju ciepłego, a na północy chłodnego. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta. Najdłuższe rzeki to: Amnok-kang –Yalu, Czhongdzin, Namgang, Tuman. Jezior jest mało, natomiast bardzo licznie występuj± Ľródła mineralne. Lasy zajmuj± 75% powierzchni kraju, przy czym na terenach niżej położonych rosn± drzewostany li¶ciaste, wyżej tajga i ro¶linno¶ć wysokogórska. Faunę reprezentuj±: niedĽwiedĽ himalajski, tygrys syberyjski, jeleń wschodni, bażanty, salamandra olbrzymia.

Na obszarze Półwyspu Koreańskiego już w V w. p.n.e. istniało państwo Dzoson. Pod koniec II w. p.n.e. zostało ono podbite przez chińskiego cesarza z dynastii Han. Do połowy IV w. n.e. ukształtowały się na tym terenie trzy królestwa (Kogurjo, Pekdze i Silla), na których kulturę silny wpływ wywarły Chiny. W VII w. Silla podbiła pozostałe królestwa, a po jej upadku na pocz±tku X w. władzę przejęła dynastia Korjo, od której pochodzi nazwa kraju. W okresie panowania dynastii Korjo upowszechnił się buddyzm. W XIII w. Korjo znajdowało się pod dominacj± mongolskiej dynastii Yuan, a w XIV w. chińskiej dynastii Ming. W 1392r. władzę w państwie zwanym ponownie Dzoson przejęła (do 1910r.) koreańska dynastia Li, która ustanowiła konfucjanizm religi± państwow±. W 1910r. kraj zaanektowała Japonia. W 1945r. północn± czę¶ć kraju zajęły wojska sowieckie, współdziałaj±ce z partyzantk± komunistyczn±, a południow± oddziały amerykańskie. Korea została podzielona na dwie czę¶ci wzdłuż 38 równoleżnika. W 1948r. powstały dwa państwa – Korea Północna i Korea Południowa. W 1950r. armia północnokoreańska napadła na Koreę Południow±, rozpoczynaj±c wojnę koreańsk±, która zakończyła się w 1953r. rozejmem. W Phanmundzom podpisano umowę o strefie demarkacyjnej, przecinaj±cej 38 równoleżnik. Między państwami powstała zdemilitaryzowana strefa o powierzchni 1,2 tys. km2 nie należ±ca do żadnego państwa.

Koreę Północn± zamieszkuj± Koreańczycy, a niewielk± mniejszo¶ci± narodow± s± Chińczycy żyj±cy w większych miastach. 62 % ludno¶ci mieszka w miastach. Głównymi miastami kraju s±: Phenian, Nampho, Hamhyng, Czchongdzin i Sunchhon. Głównym ¶rodkiem transportu w Korei Północnej jest kolej. Porty morskie znajduj± się w Unggi, Czhongdzin, Wonsan i Nampho. Międzynarodowy port lotniczy znajduje się w stolicy.

Zagraniczny ruch turystyczny jest ograniczony. Tylko czę¶ć terytorium kraju jest dostępna dla turystów zagranicznych. Mog± oni zwiedzać kraj poruszaj±c się tylko po czterech przygotowanych trasach. O¶rodkami turystycznymi s±: Phenian, Mangiende, Wonsan i Kesong.

Korea Północna

Korea Północna zabytki

Korea Północna


Reklama

Witamy w e-STRUNA.pl sklep muzyczny w którym znajdziesz wszystko! kup Nagło¶nienie, o¶wietlenie, instrumenty muzyczne oraz akcesoria muzyczne.
 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy