´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Kirgistan

Kirgistan

Kirgistan to pa˝stwo po│o┐one w Azji Žrodkowej. Zajmuje 198,5 tys. km2 powierzchni. Stolic▒ pa˝stwa jest Biszkek.

W rze╝bie terenu Kirgistanu dominuj▒ gˇry, a ponad 30% obszaru le┐y powy┐ej 3000 m. n.p.m. Prawie ca│e terytorium kraju zajmuj▒ │a˝cuchy gˇrskie Tien-szanu. Najwy┐szym szczytem kraju jest Pik Pobiedy (Tomur Feng –7439 m n.p.m.). Kraj po│o┐ony jest w strefie aktywnej sejsmicznie.

W Kirgistanie wystŕpuje klimat umiarkowany kontynentalny ciep│y i suchy o cechach gˇrskich. Wysokie partie gˇr s▒ pokryte lodowcami. Najwiŕkszymi rzekami kraju s▒: Naryn, Ta│as, Czu i Tarym. Najwiŕkszym jeziorem jest Issyk-Kul. Žwiat roÂlinny cechuje piŕtrowoŠ. U pˇ│nocnego podnˇ┐a Tien-szanu wystŕpuj▒ pustynie i pˇ│pustynie. Kotliny i ni┐ej po│o┐one partie gˇr zajmuje trawiasto-krzewiasty step, wy┐ej rosn▒ lasy liÂciaste, a nastŕpnie Âwierkowe i Âwierkowo-jod│owe. W najwy┐szych partiach gˇrskich znajduj▒ siŕ wysokogˇrskie │▒ki a ponad nimi wieczne Âniegi. Žwiat zwierz▒t reprezentuj▒ nied╝wiedzie brunatne, jelenie, wilki, kozioro┐ce, irbisy, or│y, kuropatwy gˇrskie, wŕ┐e i jaszczurki.

W staro┐ytnoÂci obszar wspˇ│czesnego Kirgistanu zamieszkiwa│y koczownicze plemiona wchodz▒ce w sk│ad kilku pa˝stw. W okresie VI-VIII w. by│ czŕÂci▒ chanatu tureckiego, a nastŕpnie kar│uckiego. W X –XII w. terytorium obecnego Kirgistanu znajdowa│o siŕ pod w│adz▒ krzewi▒cych islam Karachanidˇw. W XIII w. zosta│o podbite przez Mongo│ˇw. Oko│o XIII w. na ziemie te przybyli Kimacy, przodkowie dzisiejszych Kirgizˇw, ktˇrzy przekazali miejscowej ludnoÂci swˇj jŕzyk oraz obyczaje. Od XIV do XVI w. Kirgistan by│ pa˝stwem samodzielnym. W XVII-XVIII w. zosta│ opanowany przez D┐ungarˇw, w XIX w. sta│ siŕ czŕÂci▒ chanatu kokandzkiego, a po jego podboju zosta│ wcielony do Imperium Rosyjskiego. W 1917 r. sta│ siŕ czŕÂci▒ Turkiesta˝skiej Autonomicznej SRR, w 1924r. Okrŕgiem Autonomicznym, w 1926r. Kirgisk▒ Autonomiczn▒ SRR, a w 1936r. republik▒ zwi▒zkow▒. Po upadku ZSRR w 1991r. Kirgistan sta│ siŕ niezale┐nym pa˝stwem.

Kraj zamieszkuje wiele narodowoÂci. Najliczniejsz▒ grupŕ etniczn▒ stanowi▒ kirgiscy muzu│manie. Drug▒ co do wielkoÂci grup▒ s▒ Rosjanie. Ponadto ┐yj▒ tu Uzbecy, Ukrai˝cy, Tatarzy, Kazachowie, Tad┐ykowie, Azerowie, Ujgurzy, Niemcy i Polacy. W miastach mieszka 40% ludnoÂci. G│ˇwnym miastami kraju s▒: Biszkek, Osz, D┐a│a│ Abad, Tokmak i Przewalsk. Koczownicza ludnoŠ kirgiska zmuszona do prowadzenia osiad│ego trybu ┐ycia zasiedla wsie po│o┐one w dolinach rzecznych i kotlinach Ârˇdgˇrskich. Wsie zamieszka│e przez Rosjan dominuj▒ w pˇ│nocnej czŕÂci kraju, natomiast Uzbeckie wystŕpuj▒ na po│udniu kraju.

W Kirgistanie funkcjonuje transport kolejowy i drogowy. Miŕdzynarodowe porty lotnicze znajduj▒ siŕ w Biszkeku i Osz. G│ˇwna magistrala kolejowa prowadzi od granicy z Kazachstanem przez Biszkek do Issyk-kul.

Atrakcj▒ turystyczn▒ kraju s▒ wspania│e wysokogˇrskie krajobrazy Tien-szanu, Park Narodowy A│a Arcza, zabytki kultury kirgiskiej i │adnie po│o┐one jezioro Issyk-kul.

Kirgistan kraj

Kirgistan wczasy

Kirgistan Zabytki´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy