Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Jordania

Jordania

Jordania jest to państwo położone w Południowo-Zachodniej Azji, czę¶ciowo na Półwyspie Arabskim nad Zatok± Akaba i Morzem Martwym. Poprzez Zatokę Akaba posiada dostęp do Morza Czerwonego. Powierzchnia Jordanii wynosi 97,7 tys. km kwadratowych. Od 1952r. jest monarchi± konstytucyjn±. Stolic± kraju jest Amman.

Kraj zajmuje czę¶ć pustynnego Płaskowyżu Syryjsko-Arabskiego, który obniża się z zachodu ku wschodowi od wysoko¶ci 1300 m n.p.m. do 600 m n.p.m. Od zachodu płaskowyż ogranicza zapadlisko tektoniczne (Rów Jordanu), w którym znajduje się dolina rzeki Jordan, Morze Martwe, a na południowym przedłużeniu sucha dolina Wadi-al-Araba. Wschodni± czę¶ć kraju zajmuj± pustynie. Nad Morzem Martwym leży wyżyna Moab, a nad Zatok± Akaba półpustynny Edom.

Jordania położona jest w strefie kilku klimatów. W północno-zachodniej czę¶ci kraju występuje klimat podzwrotnikowy ¶ródziemnomorski, w centrum podzwrotnikowy kontynentalny, a na pozostałym obszarze zwrotnikowy suchy. Sieć rzeczna kraju jest uboga. Główn± rzekę stanowi Jordan przepływaj±cy przez Jezioro Tyberiadzkie. We wschodniej czę¶ci kraju znajduj± się liczne doliny okresowych rzek (wadi). Doliny rzek porasta ro¶linno¶ć podzwrotnikowa typu makii i lasy sosnowo-dębowe. Na pozostałym obszarze występuje ro¶linno¶ć półpustynna i pustynna. ¦wiat zwierzęcy reprezentuj±: koziorożec nubijski, gepard, gazela arabska, szakal, hiena i gady.

W starożytno¶ci obszar współczesnej Jordanii był czę¶ci± Palestyny i miał ogromne znaczenie w okresie biblijnym. Zamieszkiwały go wówczas semickie plemiona Ammonitów, Edomitów i Moabitów. W czasach Mojżesza znane były regiony Moab i Edom. W VI w. p.n.e. w południowej czę¶ci terytorium osiedliło się plemię Nabadejczyków, tworz±c państwo ze stolic± w Petrze. Czę¶ć północna w IV i III w. p.n.e. znajdowała się w obrębie prowincji Syria w królestwie Seleucydów. W II w. p.n.e. Rzymianie wł±czyli ziemie Jordanii do rzymskiej prowincji Arabii. W III w. tereny położone na wschód od Jordanu należały do królestwa Palmyry, w V w. zostały podbite przez Ghassanidów, a w VII w. zostały opanowane przez Arabów i wł±czone do Syrii. W latach 1517-1917 stały się czę¶ci± tureckiego imperium osmańskiego. W tym okresie Jordanię zamieszkiwały koczownicze plemiona Beduinów. W XIX w. przybyli tu z Kaukazu Czeczeńcy i Czerkiesi i zapocz±tkowali osadnictwo osiadłe. Od 1918 r. Palestyna znalazła się w strefie wpływów brytyjskich jako terytorium mandatowe. W 1921 r. z Palestyny wydzielono ziemie położone na wschód od Jordanu i utworzono emirat Transjordanii. Jego arabski władca z dynastii Haszymidów został ogłoszony w 1946r. królem niepodległego państwa zwanego od 1949r. Jordańskim Królestwem Haszymidzkim.

Mieszkańcami Jordanii s± głównie Arabowie. Zależnie od sytuacji politycznej w Autonomii Palestyńskiej mniej lub bardziej liczn± grupę ludno¶ci kraju stanowi± uchodĽcy palestyńscy. Do mniejszo¶ci narodowych należ± Czerkiesi, Ormianie i Turcy. Językiem urzędowym jest arabski.

Głównymi miastami kraju s±: Amman (stolica), Irbid, Az-Zarka, Maan, Al-Akaba.

Do głównych atrakcji turystycznych Jordanii należ±: Petra z zespołem ¶wi±tyń, grobowców i domów wykutych w skale, twierdze krzyżowców w Al-Karak i As-Szaubak , góra Nebo (Dżabal Naba) – miejsce ¶mierci Mojżesza. Wzdłuż Rowu Jordanu prowadzi szlak pielgrzymkowy do Mekki. Ważnym o¶rodkiem turystycznym jest Amman.

Jordania

Jordania Zabytki

Jordania Zabytki

Jordania Wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy