Kioto
Kioto położone na wyspie Honsiu zostało założone w 794 r. Przez dziewięć wieków, do 1868r miasto pełniło funkcję stolicy. Znajduje się tu ponad 1500 świątyń buddyjskich i około 200 shintoistycznych. Do światowego dziedzictwa należy 17 zabytków w Kioto i jego okolicy. Są to 3 świątynie shintoistyczne , 13 buddyjskich klasztorów (częściowo założonych jako pałace) z przylegającymi wspaniałymi ogrodami oraz zamek Nijo-jo. Zamek ten został zbudowany w 1603 r, jako siedziba szogunatu. Z innych zabytków wymienić należy skalny ogród świątyni Ryoan-ji. W tym abstrakcyjnym ogrodzie arcydziele , będącym miejscem medytacji znajduje się 15 głazów narzutowych rozrzuconych równomiernie na białym żwirowisku. Bardzo skromne są natomiast pokryte słomą świątynie szintoistyczne.

Kioto - Film 1

Kioto - Film 2

Kioto - Film 3

Kioto - Film 4