Samaria

Samaria

Samaria jest krainą historyczną znaną z przekazów biblijnych. W krajobrazie tej krainy widoczne są białe pagórki, rozległe kotliny, łagodne zbocza i wiecznie zielona roślinność śródziemnomorska.

Samaria związana jest przede wszystkim z tradycjami hebrajskich patriarchów, Arki Przymierza oraz Samarytan, osadników asyryjskich osiedlonych tu po upadku Królestwa Izrael. Przez Samarię przebiega szlak komunikacyjny z Ammanu przez rzekę Jordan nad Morze Śródziemne. Według Biblii jest to droga Abrahama a także Jakuba prowadząca do Sychem. Sychem, a obecnie Tel-al.-Balata), było miastem kananejskim, pierwszą stolicą Królestwa Izraela (schizma 10 pokoleń), po jego upadku głównym ośrodkiem Samarytan.

Samaria Kraina