Nazaret

Nazaret

Nazaret to miasto położone w Galilei w Izraelu. To tu według Ewangelii dorastał Jezusa. Archeolodzy datują powstanie Nazaretu na VII w. p.n.e.

Obecnie w Nazarecie znajdują się liczne zabytki takie jak grota i kościół Zwiastowania, klasztor Franciszkanów z muzeum, meczet z czasów tureckiej obecności na tej ziemi, kościół Św. Józefa, klasztor Sióstr Nazaretu.

Nazaret

Kościół Nazaret

Kościół Nazaret