Meczet Al-aksa

Meczet Al-Aksa

Meczet Al-Aksa znajdujący się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym to jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Został zbudowany wraz z Kopułą na Skale w latach 660–691 n.e. Jest to obecnie największa świątynia w Palestynie, mieszcząca do 30 000 wiernych. Przy budowie Meczetu oraz Kopuły na Skale uczestniczyli bizantyjscy rzemieślnicy, dlatego też ma charakter bazylikowy.

Meczet Al-aksa