Góra Oliwna

Góra Oliwna

Góra Oliwna to wzgórze położone około 1 km na wschód od wzgórza świątynnego w Jerozolimie. Miejsce to od czasów chrześcijańskich uznawane jest za święte. To tu matka cesarza Konstantyna wzniosła bazylikę Eleona.

Zarówno na szczycie Góry Oliwnej jak i na jej stokach obecnie znajdują się liczne sanktuaria chrześcijańskie, między innymi kaplica Wniebowstąpienia, grota św. Pelagii, skała św. Tomasza, Ogród Oliwny i bazylika w Getsemani, klasztor benedyktynek, kaplica Dominus Flevit, grecki kościół Viri Galilei, francuski karmel Ojcze nasz, rosyjska cerkiew św. Marii Magdaleny, polski klasztor elżbietanek – Home of Peace, sanktuarium w Betfage oraz sanktuarium w Betanii.

Góra Oliwna

Góra Oliwna