Golgota

Golgota

Na wzgórzu Golgota w Jerozolimie znajduje się Bazylika Grobu Świętego, gdzie znaleziono domniemany grób Jezusa Chrystusa. Budowę jej ukończono w 336 roku. Była wielokrotnie przebudowywana i remontowana dlatego też obecnie prezentuje dość chaotyczną architekturę. Opiekę nad budowlą sprawują obecnie franciszkanie wraz z prawosławnymi mnichami.

W bazylice znajduje się między innymi pięć ostatnich stacji drogi krzyżowej, Golgota czyli skała na której wetknięto Krzyż w czasie ukrzyżowania Jezusa. W bazylice znajduje się także Kaplica Franków, Kaplica trzech Marii, Kaplica koptyjska, Kaplica Syryjczyków, Kaplica św. Longina, Kaplica podziału szat, Kamień Namaszczenia, Grób Józefa z Arymatei, Ołtarz Marii Magdaleny, Chór Greków, Chór franciszkanów, Kaplica Wyszydzenia Pana Jezusa, Kaplica Najświętszego Sakramentu oraz Kolumna Biczowania.