Brama Złota

Brama Złota

Brama Złota to jedyna brama prowadząca na teren Wzgórza Świątynnego, na którym w starożytności wznosiła się żydowska świątynia. To przez tę bramę wjechał Chrystus tuż przed swoją męką. Brama Złota ma dwa łuki, północny zwany Łukiem Żalu oraz południowy Łuk Miłosierdzia. Często ta brama nazywana jest także Bramą Piękną.