Teheran

Teheran

Teheran jest stolicą i największym miastem Iranu. Liczy około 7 mln osób w granicach miasta i ponad 8 mln mieszkańców w zespole miejskim. Miasto leży w odległości 100 km na południe od Morza Kaspijskiego, u stóp gór Elbrus, na wysokości 1200 m n.p.m. Najstarsze wzmianki o mieście znajdują się w źródłach arabskich z VII w.

Funkcje stolicy pełni od 1794 r. W latach 1921-1941 nastąpiła przebudowa miasta. Zburzone zostały stare fortyfikacje i wprowadzono geometryczny układ urbanistyczny z szerokimi alejami, rozległymi parkami i nowoczesnym budownictwem. Teheran słynie z bogato wyposażonych muzeów, pałacu Golestan z przełomu XVIII-XIX w., meczetu Szacha z XIX w, meczetu Sepahsalazar z 8 minaretami. W 1943 r. miasto było miejscem spotkań przywódców państw alianckich – Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta i Józefa Stalina.

Teheran

Teheran Zabytki

Teheran Wczasy