Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Iran

Iran

Iran do 1935 roku zwany Persj± jest islamsk± republik± prezydenck± położon± w Południowo-Zachodniej Azji nad Zatok± Persk±, Zatok± Omańsk± i Morzem Kaspijskim. Do Iranu należ± przybrzeżne wyspy, m.in. Chark w Zatoce Perskiej, Ormuz i Keszm w cie¶ninie Ormuz. Powierzchnia kraju wynosi 1648,0 tys. km kwadratowych. Stolic± państwa jest Teheran.

Kraj jest wyżynno-górzysty, położony w strefie aktywno¶ci sejsmicznej i wulkanicznej. Wnętrze kraju zajmuje Wyżyna Irańska wznosz±ca się od 1000 do 1500 m n.p.m. i otoczona od północy górami Elbrus z najwyższym szczytem kraju Demawend ( 5671 m n.p.m.), od wschodu Górami Wschodnioirańskimi, od południa górami Makran i od zachodu górami Zagros. Rozległe wnętrze Wyżyny Irańskiej tworz± tektoniczne kotliny z pustyniami i łańcuch Gór ¦rodkowoirańskich. Północno-zachodni± czę¶ci Iranu zajmuje Wyżyna Armeńska z dolinami rzecznymi, jeziorami. Od południowego-zachodu Wyżynę Armeńsk± zamykaj± Góry Kurdystańskie. Południowo-zachodnie tereny kraju zajmuje czę¶ć Niziny Mezopotamskiej. Wzdłuż wybrzeży zatok ci±gn± się w±skie niziny nadbrzeżne, a wzdłuż wybrzeży Morza Kaspijskiego piaszczysta nizina Południowokaspijska.

Klimat Iranu jest wybitnie kontynentalny, w większo¶ci podzwrotnikowy suchy, a w kotlinach skrajnie suchy. Tylko wybrzeża Zatoki Perskiej i Omańskiej maj± klimat zwrotnikowy suchy. W górach zaznacza się piętrowo¶ć klimatyczna. Sieć hydrograficzna Iranu jest słabo rozwinięta, około 70% jego powierzchni zajmuj± obszary bezodpływowe. Do Zatoki Perskiej uchodzi rzeka Karun i Szatt-al- Arab (graniczna z Irakiem), a do Morza Kaspijskiego Atrek, Safidrud, Araks. Jeziora w Iranie s± płytkie i zasolone. Naznacznym obszarze kraju przeważa ro¶linno¶ć pustynna i półpustynna, głównie słonoro¶la. W strefie wybrzeży Morza Kaspijskiego i w górach Elbrus rosn± lasy li¶ciaste z dębem, bukiem i grabem, zrzucaj±ce li¶cie na zimę. Na Nizinie Mezopotamskiej występuje ro¶linno¶ć bagienna. W Iranie żyj± jelenie, sarny, gepardy, tygrysy, hieny, jaszczurki, węże, ptaki wodne i brodz±ce.

Obszar obecnego Iranu od pocz±tków pierwszego tysi±clecia p.n.e. został zasiedlony przez Persów. W VI w. p.n.e. powstało tu wielkie imperium perskie, rozci±gaj±ce się od Indii do Morza ¦ródziemnego. Największy jego rozkwit przypada na okres rz±dów Dariusza I Wielkiego ( 522-486 r. p.n.e.). W IV w. p.n.e. Persja została podbita przez Aleksandra Wielkiego. Odnowa państwa perskiego nast±piła za rz±dów dynastii Sasanidów. W VII w. tereny te zostały podbite przez Arabów i Persja stała się czę¶ci± kalifatu Umajjadów, a następnie Abbasydów. Od X w. religi± panuj±c± stał się tu islam. W XIII wieku tereny te pustoszyły wojska Czyngis-Chana a w XIV Timura. W okresie XVI-XVIII w. za czasów panowania dynastii Safidów Persja przekształciła się w nowoczesne państwo. W okresie kolonializmu kraj stał się półkoloni± państw europejskich. Przewrót wojskowy w 1921r. wyniósł do władzy Rezę Chana, który w 4 lata póĽniej ogłosił się szachem, pocz±tkuj±c dynastię Pahlawi. Dynastia ta została obalona w wyniku rewolucji islamskiej w 1979r. Zgodnie z konstytucj± z 1979r. Iran jest islamsk± republik± prezydenck±.

Iran jest krajem wielonarodowo¶ciowym. Ludno¶ć należy do dwu grup językowych. Do grupy językowej irańskiej należ± Persowie, Kurdowie, Gilanie, Mazandaranie, Lurowie, Bachtiarzy i Beludzowie, a do grupy językowej tureckiej Azerowie, Turkmeni, Arabowie.

Największymi miastami Iranu s±: Teheran (stolica kraju), Meszhed, Tabriz, Ahwaz, Sziraz, Abadan, Isfahan.

Iran dzięki położeniu na skrzyżowaniu lotniczych szlaków prowadz±cych z Europy, Afryki Północnej i Azji Zachodniej do Azji Południowej i Wschodniej ma duże możliwo¶ci do rozwoju turystyki międzynarodowej. Posiada atrakcyjne krajobrazy, cenne zabytki Perskie - ruiny Persepolis, zabytki sztuki islamu w miastach Isfahan, Sziraz, Meszhed, bazary, tradycyjne systemy nawadniaj±ce, duże zróżnicowanie folklorystyczne i rozbudowan± bazę hotelow± w największych miastach kraju.

Iran

Iran Zabytki

Iran Wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy