General Post Office
General Post Office jest siedzibą poczty. Gmach poczty wzniesiono w latach 1904-1913 z czrnego bazaltu, żółtych kamieni z Kurla i białych z Dhrangdy. .