Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Hiszpania

Hiszpania

Hiszpania to kraj w Europie Południowo-Zachodniej położony na Półwyspie Iberyjskim (Pirenejskim), między Oceanem Atlantyckim i Morzem ¦ródziemnym. Zajmuje powierzchnię 506,0 tys. km kwadratowych. Obejmuje ¾ Półwyspu Iberyjskiego, Wyspy Baleary i Wyspy Kanaryjskie oraz dwie enklawy na terytorium Maroka (Ceuta i Melilla). Stolic± kraju jest Madryt.

Północno-zachodnie wybrzeża Hiszpanii s± silnie rozczłonkowane przez głębokie zatoki (wybrzeża riasowe), a pozostałe s± wyrównane i odznaczaj± się wysokimi walorami krajobrazowymi i klimatycznymi (Costa del Sol, Costa Brava). Wnętrze kraju zajmuje Meseta (zespół wyżyn i płaskowyżów o wysoko¶ci 600-800 m n.p.m.). Pasma Gór Kastylijskich dziel± Mesetę na Star± i Now± Kastylię. Mesetę od północy otaczaj± Góry Kantabryjskie, od północnego wschodu Góry Iberyjskie, a od południa góry Sierra Morena stanowi±ce podniesion± krawędĽ płaskowyżu. Na krańcach półwyspu ci±gn± się łańcuchy młodych gór trzeciorzędowych typu alpejskiego – na północo –wschodzie Pireneje (Pico de Aneto 3404 m n.p.m.), a na południu Góry Betyckie (Mulhacen 3478 m n.p.m.). Niziny leż± na zewn±trz gór otaczaj±cych Mesetę i zwi±zane s± z dolinami dwóch największych rzek – Ebro (Kotlina Aragońska) i Gwadalkiwiru ( Nizina Andaluzyjska).

Klimat Hiszpanii jest bardzo zróżnicowany. W czę¶ci północnej i północno-zachodniej kraju panuje klimat umiarkowany wilgotny, na Mesecie Północnej umiarkowany kontynentalny z niezbyt gor±cymi latami, a na Mesecie Południowej z latami gor±cymi. Nizina Andaluzyjska ma klimat ciepłu i półsuchy, a południowe wybrzeże ¶ródziemnomorskie klimat suchy.

Rzeki w Hiszpanii cechuj± się silnym spadkiem, licznymi wodospadami i zwężeniami (głębokie jary). Najdłuższe z nich to: Tag, Ebro, Gwadalkiwir, Gwadiana i Duero.

W południowej i ¶rodkowej czę¶ci kraju występuje ro¶linno¶ć ¶ródziemnomorska: gaje wiecznie zielonych dębów szerokolistnych i korkowych oraz zaro¶la typu makii i garrigi, a w głębi kraju rosn± krzewy i suche murawy, znaczne obszary zajmuj± pastwiska, gaje oliwne, winnice i sady. Na północy kraju przeważaj± lasy li¶ciaste, w górach szpilkowe typu atlantyckiego i ¶rodkowoeuropejskiego.

Na terenie Hiszpanii znajduje się 10 parków narodowych, w tym 4 na Wyspach Kanaryjskich.

Obszar dzisiejszej Hiszpanii zamieszkany był już w czasach dolnego paleolitu (malowidła w jaskini Castillo w Altamirze należ± do najstarszych zabytków archeologicznych w Europie). W czasach przedhistorycznych ludno¶ć nigrycka, która przybyła na półwysep prawdopodobnie z Afryki zmieszała się z ludami azjanickimi i Iberami, a następnie przesuwaj±c się na północ z Celtami. W XI w. p.n.e. swoje kolonie (Gadir, Malaca) założyli Fenicjanie, a w schyłkowym okresie potęgi fenickiej na wschodnim wybrzeżu pojawili się Grecy zakładaj±c kolonie Sagunto, Rhoda i Ampurias. W VI w. p.n.e. na półwysep przybyli Kartagińczycy. Zakładane przez nich osiedla miały znaczenie militarne. W I w. p.n.e. półwysep opanowali Rzymianie. Hiszpania stała się wówczas jedn± z najważniejszych prowincji imperium rzymskiego. W okresie wędrówek ludów, na pocz±tku V w. n.e. plemiona Alanów, Swebów, Wandalów i Wizygotów przekroczyły Pireneje i zajęły znaczn± czę¶ć półwyspu. Nast±pił trzystuletni okres germański, podczas którego powstało chrze¶cijańskie państwo Wizygotów ze stolic± w Toledo. W 712 r. Arabowie przekroczyli Cie¶ninę Gibraltarsk± i w bitwie pod Guadalete pokonali wojska króla Wizygotów, Roderyka. W ci±gu kilku lat prawie cały półwysep znalazł się pod panowaniem arabskim. Muzułmańskie państwo AL- Andulas w 756r. zostało niezależnym emiratem, a w 929 r. samodzielnym kalifatem. Rekonkwista chrze¶cijańska, która rozpoczęła się na Półwyspie Iberyjskim w VIII w. doprowadziła w X w. do powstania na północy półwyspu kilku niezależnych królestw chrze¶cijańskich. W XIII w. istniały już dwa mocne państwa chrze¶cijańskie: Kastylia poł±czona z Asturi± i Leonem oraz Aragonia z hrabstwem Barcelony i czę¶ci± Nawarry. W 1469 r. małżeństwo Izabeli Kastylijskiej z Ferdynandem Aragońskim zjednoczyło uni± personaln± te dwa królestwa. Ostatni z emiratów arabskich, emirat Grenady upadł w 1492r. Do szczytu potęgi państwo kastylijsko-aragońskie doszło za panowania Karola V i Filipa II z dynastii Habsburgów. W kilkana¶cie lat po wyprawie Krzysztofa Kolumba do Ameryki (1492r.) powstało olbrzymie imperium obejmuj±ce prawie cał± Amerykę Południow± i ¦rodkow± oraz inne terytoria. Większo¶ć swoich kolonii utraciła Hiszpania na pocz±tku XIX w.

Na obszarze Hiszpanii można wyróżnić następuj±ce regiony i o¶rodki turystyczne: Region Północno-Zachodni (Santiago de Compostela, Leon, Burgos), Region Północno-Wschodni ( Saragossa, Lloret de Mar, Barcelona), Region Wschodni (Walencja, Elche), Region Centralny ( Madryt, Toledo, Avila, Segovia, Valladolid), Region Zachodni (Salamanka, Zamora), Region Południowy (Kordowa, Sewilla, Ronda, Grenada).

Reklama

Profesjonalna aranżacja wnętrz lublin to nasza oferta, nie wieżycie? zobaczcie j± sami.

Oferowane przez nich blaty kamienne lublin to blaty najwyższej jako¶ci.


Hiszpania

Hiszpania zabytki

Hiszpania wczasy

Hiszpania kraj



 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy