Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Finlandia

Finlandia Kraj

Finlandia zajmuje obszar 338,1 tys. km kwadratowych. W jej krajobrazie przeważaj± niziny o młodej rzeĽbie polodowcowej spo¶ród których największymi s±: Nizina Wschodniobotnicka położona w zachodniej czę¶ci kraju i Nizina Południowofińska leż±ca na południu. W ¶rodkowej czę¶ci kraju rozci±ga się Pojezierze Fińskie z około 60 tys. jezior. Od północy Pojezierze przechodzi w Pogórze ¦rodkowofińskie, którego północno-wschodnia czę¶ć ze względu na charakter krajobrazu okre¶lana jest „fińsk± Szwajcari±”. Dalej na północ rozci±ga się Laponia w czę¶ci wschodniej pagórkowata a w północno-zachodniej górska. Wybrzeża morskie s± w większo¶ci skaliste tylko przy uj¶ciach rzek nad Zatok± Botnick±. Wzdłuż wybrzeży występuje na szeroko¶ci 10-20 km pas około 30 tys. wysp i skał podwodnych. Największy archipelag tworz± oddalone od l±du na odległo¶ć 70 km na południowy zachód Wyspy Alandzkie. W Finlandii występuje klimat umiarkowany chłodny, na południu morski a na północy kontynentalny. Rzeki s± krótkie ale zasobne w wodę z licznymi wodospadami. Prawie całe terytorium państwa położone jest w strefie borealnych lasów szpilkowych. Na terenach południowych występuj± lasy mieszane, a na północy tundra.

Finowie należ± do wspólnej z Estończykami, Lapończykami i Węgrami ugrofińskiej grupy językowej. Której kolebk± były obszary Uralu, dorzecza Kamy, Oki, ¶rodkowej Wołgi. Ekspansja plemion Finów na wschodnie tereny Półwyspu Skandynawskiego rozpoczęła się około 400r., trwała na przestrzeni 400 lat i doprowadziła do zepchnięcia tubylczej ludno¶ci lapońskiej w niego¶cinne obszary. W czasie podbojów i zajmowania terenów ukształtowała się nazwa kraju - Suomi wywodz±ca się od fińskiego słowa suo (bagno) i oznaczaj±ca „bagienny kraj”. Chrystianizacja Finlandii nast±piła w XII wieku. W XIII wieku kraj znalazł się pod panowaniem Szwecji, które trwało do 1809 roku. OpóĽniło ono rozwój rodzimej kultury fińskiej, która długo pozostawała jedynie ludow±, a obowi±zuj±cym językiem był szwedzki. Wprowadzenie luteranizmu w XVI wieku przyczyniło się do rozwoju pi¶miennictwa w języku fińskim. Obecnie ludno¶ć posługuj±ca się szwedzkim językiem macierzystym zamieszkuje Wyspy Alandzkie.

W XVIII wieku w wyniku wojen szwedzko-rosyjskich Rosja zajęła w 1809 r. Finlandię, która stała się autonomicznym księstwem zwi±zanym z Rosj± uni± personaln±. W 1917 roku Finlandia uzyskała niepodległo¶ć.

Stolic± państwa s± Helsinki. Do najstarszych miast fińskich należy Turku. Ważnymi o¶rodkami turystycznymi s±: Tampere, Lahti, Savonlinna, Rovaniemi.

Finlandia wczasy


Reklama

Szukaj±c oferty profesjonalnej, kolumna anestezjologiczna z ich oferty, spełni wasze oczekiwania.

Chcecie sprawić dziecku rado¶ć, eurobungee was zaskoczy tym co oferuje.


Finlandia zabytki

Finlandia wczasy

Finlandia rajd motorem Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy