Świątynia w Kom Ombo
Świątynia w Kom Ombo, w osadzie położonej nad Nilem, 50 km na północ od Asuanu została wzniesiona przez Totmesa III i rozbudowana przez Ptolemeuszy. Świątynia poświęcona była dwóm triadom boskim, które tworzyli: Sobek, Hathor i Chonsu oraz Horus, Taneset-nofret i Panebtaui. Cecha charakterystyczną świątyni jest wybudowanie dwóch naosów i szeregu drzwi dla każdej triady bóstw. W części świątyni Hathor znajdują się mumie krokodyli.

Świątynia w Kom Ombo - Film 1

Świątynia w Kom Ombo - Film 2