Dolina Królów
W Dolinie Królów znajduje się kilkadziesiąt wykutych w skale i bogato ozdobionych płaskorzeźbami oraz malowidłami grobowców z okresu Nowego Państwa. Na uwagę zasługują groby: Seti I, Amenhotepa II, Totmesa III, Ramzesa I, IV, VI i IX a zwłaszcza grobowiec Tutanchamona.

Dolina Królów