Al.- Azhar
Al.-Azhar jest to teologiczna uczelnia muzułmańska (medresa, arab. madrasa) w Kairze. Madrasa przy meczecie Al.-Azhar jest jedną z najsłynniejszych uczelni w świecie arabskim. Meczet został wzniesiony w 972 roku przez przedstawicieli dynastii Fatymidów. Nieco później dobudowano budynki uczelni początkowo kształcącej przyszłych muzułmańskich misjonarzy. W średniowieczu, kiedy uczelnię przejęli sunnici zmieniono jej profil dla sunnickich prawników i teologów. Obecnie profil uczelni jest różnorodny od nauk ścisłych po współczesne języki, a w uczelni mogą studiować kobiety.

Al.- Azhar - Film 1

Al.- Azhar - Film 2