Wielka Hala Ludowa
Wielka Hala Ludowa jest budynkiem położonym po zachodniej stronie Placu Tiananmem w Pekinie pełniącym funkcję parlamentu.

Wielka Hala Ludowa

.