Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Chile

Chile

Chile to państwo amerykańskie, położone w południowo-zachodniej czę¶ci Ameryki Południowej nad Oceanem Spokojnym. Zajmuje 756,6 tys. km kwadratowych powierzchni. Stolic± państwa jest Santiago.

Kraj rozci±ga się nad Pacyfikiem w±skim pasem o ¶redniej szeroko¶ci 180 km i długo¶ci 4300 km. Dzieli się na trzy regiony: północny, ¶rodkowy i południowy. W regionie północnym, wzdłuż słabo rozwiniętego wybrzeża biegn± rowy tektoniczne zapadliska Atakamy tworz±c strefę nawiedzan± trzęsieniami ziemi. Nieco dalej od wybrzeża rozci±ga się Kordyliera Nadbrzeżna, która obniża się ku wschodowi tworz±c bezodpływowe kotliny. Pustynia Atakama oddziela Kordylierę Nadbrzeżn± od Kordyliery Domeyki wznosz±cej się ponad 4000 tys. m n.p.m. We wschodniej czę¶ci, wzdłuż granicy z Argentyn± Kordyliera Główna Andyjska, której najwyższy szczyt Ojos del Salado (6890 m n.p.m.) jest najwyższym, czynnym wulkanem na ¶wiecie. W regionie ¶rodkowym Kordylierę Nadbrzeżn± od Kordyliery Głównej Andyjskiej oddziela wielka Dolina ¦rodkowochilijska, charakteryzuj±ca się licznymi czynnymi wulkanami i częstymi trzęsieniami ziemi. W regionie południowym wybrzeże jest silnie rozczłonkowane, z licznymi wyspami, które stanowi± najwyższe wzniesienia Kordyliery Nadbrzeżnej. W czę¶ci wschodniej Kordyliera Główna obniża się tworz±c Andy Patagońskie.

Klimat Chile jest ogromnie zróżnicowany ze względu na duż± rozci±gło¶ć południkow± i silny wpływ zimnego Pr±du Peruwiańskiego. Północny region leży w strefie klimatu zwrotnikowego wybitnie suchego, ¶rodkowy w strefie klimatu podzwrotnikowego, a południowy w strefie klimatu umiarkowanego. Na południowych krańcach Chile panuje klimat subpolarny. W regionie północnym ¶rednia temperatura wynosi 16-25 stopni C. Opadów w tej czę¶ci kraju jest niewiele, około 20 mm rocznie, najczę¶ciej w postaci mgieł lub rosy. Region ¶rodkowy otrzymuje znacznie większe opady od 250-2000 mm rocznie, głównie w porze zimowej, a temperatura waha się od 7 – 22 stopni C. W regionie południowym suma opadów wynosi od 1000 –3000 mm, a miejscami do 7000 mm, a temperatura najcieplejszego miesi±ca waha się od 10-12 stopni C, a w miesi±cu najzimniejszym spada poniżej 0 stopni C.

W ¶rodkowej czę¶ci Chile sieć rzeczna jest bogata, składa się z krótkich, zasobnych w wodę rzek. Na północy płynie tylko jedna rzeka Loa, a pozostałe maj± charakter okresowy. W czę¶ci południowej rzeki s± coraz krótsze, ale o wartkim nurcie. Jeziora, przeważnie polodowcowe występuj± na południu od równoleżnika 38 stopni. Na północy kraju, nad okresowymi rzekami rosn± krzewy algarrobo , akacje i trzciny. W czasie występowania mgieł pojawiaj± się żółte i liliowe oksale. W ¶rodkowym Chile występuj± ro¶liny laurowe, kolczaste krzewy, palmy miodowe i canelo- ¶więte drzewo Indian Mapuche. Na południu od równoleżnika 37 stopni rozpoczyna się strefa lasów li¶ciastych, głownie bukowych. W Dolinie ¦rodkowochilijskiej rosn± lasy iglaste (sosna, modrzew, cyprys), wiecznie zielone krzewy i bambusy. W Andach Patagońskich występuje piętrowo¶ć ro¶linna. ¦wiat zwierzęcy w Chile reprezentowany jest przez pumy, żółwie, pancerniki i jaszczury. Na przybrzeżnych wyspach żyj± foki i wiele gatunków ptaków.

Najcenniejsze fragmenty przyrody chroni 41 parków narodowych w¶ród których najważniejsze to: Przyl±dek Horn położony w południowym Chile, Lauca w północnym Chile i Rapa Nui na wyspie Wielkanocnej.

Na obszarze obecnego Chile, przed przybyciem Europejczyków zamieszkiwały plemiona indiańskie: Ajmurowie, Mapuche zwani też Araukanami i Patagończycy. Pierwszym Europejczykiem, który dotarł w 1520 r. do wybrzeży Chile był Ferdynand Magellan. W połowie XVI w. Hiszpanie rozpoczęli podbój tych ziem. Czę¶ć Chile, położona na południe od rzeki Bio-Bio do 1783 roku pozostawała Wolnym Krajem Araukanów. Po złamaniu oporu Indian obszar Chile został wł±czony do wicekrólestwa Peru jako Nowa Estramadura. W 1810 r. proklamowano niepodległo¶ć Chile.

W¶ród mieszkańców Chile najliczniejsz± grupę (65% ogółu ludno¶ci) stanowi± Metysi, potomkowie Indian i białych osadników. Tylko 5% populacji stanowi± Indianie. Poziom urbanizacji należy do najwyższych w Ameryce Południowej. W miastach mieszka 87% ogółu ludno¶ci. Głównymi miastami s±: Santiago (stolica), Vina del Mar, Conception, Valparaiso, Temuco, Talcahuano, Antofagasta, Puento Alto, San Bernardo, Rancagua, Arica i Talca.

Chile ma dobrze rozwinięt± sieć drogow± i kolejow± oraz transport lotniczy. Przez Chile prowadzi czę¶ć Drogi Panamerykańskiej i przebiegaj± koleje transandyjskie wiod±ce z Antofagasty do Boliwii, Argentyny oraz z Santiago do Mendozy w Argentynie. Węzłem komunikacji lotniczej o znaczeniu międzynarodowym jest Santiago.

Najatrakcyjniejszymi regionami turystycznymi Chile s±: stolica Santiago, region Vina del Mar i Region Jezior, tzw. Region Lagos i wyspa Wielkanocna. Ciekawymi o¶rodkami turystycznymi s± miasta: Arica, San Pedro de Atacama i Antofagasta.

Chile

Chile zabytki

Chile wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy