Miasto Nikopoł

Miasto Nikopoł

Miasto Nikopoł leży w północnej Bułgarii i jest zamieszkałe przez około 5 tys. mieszkańców. W czasach Imperium Rzymskiego znajdował się tu punkt obserwacyjny. Następnie powstała tu osada i miasto.

Miasto zostało zdobyte przez Turków w 1393 r. To tu doszło w 1396 r. do bitwy między armią europejskich krzyżowców dowodzoną przez Zygmunta Luksemburskiego, a wojskami sułtana Bayezida I.

Warto w mieście zwiedzić domy tureckie z XVIII i XIX w. oraz cerkiew św. Bogurodzicy.