Jeździec z Madary

Jeździec z Madary

Jeździec z Madary to średniowieczny relief naskalny, jedyny tego typu zabytek w Europie. Relief jest wykuty w pionowej skale na wysokości 23 metrów. Przedstawia jeźdźca oraz biegnącego za nim psa. Ze względu na postępującą erozję zabytku, obecnie są prowadzone prace konserwatorskie i zabezpieczające. Jeździec z Madary został wpisany w 1979 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.