Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Bułgaria

Bułgaria zabytki

Bułgaria leży we wschodniej czę¶ci Półwyspu Bałkańskiego, nad Morzem Czarnym. Zajmuje powierzchnię 110,9 tys. km kwadratowych. Stolic± kraju jest Sofia.

Północn± czę¶ć kraju zajmuje Nizina Naddunajska przechodz±ca ku wschodowi w wyżynę południowej Dobrudży. ¦rodkiem Bułgarii rozci±ga się równoleżnikowo strefa młodych gór fałdowych Stara Płanina. Między Star± Płanin± a leż±c± na południe od niej Srebrn± Gór± ci±gnie się pas kotlin tektonicznych. Południowo-zachodni± czę¶ć kraju zajmuj± stare, zrębowe góry Rodopy z masywami Riła i Pirin. Wzdłuż rzeki Maricy i Tundży aż do Morza Czarnego ci±gnie się Nizina Tracka oddzielona od wybrzeża wieloma wzniesieniami i niskimi górami. Klimat w czę¶ci kraju położonej na północ od Starej Płaniny jest umiarkowany ciepły i suchy, na południu oraz nad Morzem Czarnym podzwrotnikowy, a w górach zaznacza się piętrowo¶ć klimatyczna.

W starożytno¶ci na terytorium obecnej Bułgarii zamieszkiwały plemiona trackie. Od I wieku była tu rzymska prowincja Mezja. Decyduj±ce znaczenie dla stosunków ludno¶ciowych miało pojawienie się tu w VI –VII w. Słowian. Protobułgarzy (turecka grupa etniczna), którzy w VII w. dokonali najazdu na Bałkany, w toku zmagania z osiadłymi tam Antami (słowiańska ludno¶ć) ulegli slawizacji, roztapiaj±c się w masie słowiańskiej (stosunkowo nieliczne naleciało¶ci językowe i obyczajowe ¶wiadcz± dzi¶ o dawnym pochodzeniu Bułgarów). Narzucona przez nich organizacja doprowadziła do powstania państwa bułgarskiego. Pierwotne państwo bułgarskie osi±gnęło okres swej ¶wietno¶ci w VIII-X wieku. Chrzest przyjęli Bułgarzy z r±k duchowieństwa greckiego w 864 roku, a Bizancjum uznało używany przez władców tytuł cara i niezależn± hierarchię ko¶cieln±. Wraz z upadkiem państwa została zniszczona niezależno¶ć Ko¶cioła bułgarskiego i dopiero w XIX w. utworzono bułgarski Ko¶ciół egzarchalny.

Podboje tureckie na Półwyspie Bałkańskim przyniosły poważne przemiany w stosunkach ludno¶ciowych i kulturalnych. Pewna grupa Bułgarów przyjęła islam w XV i XVI wieku. W większych miastach i wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych osiedlili się Turcy z Anatoli. Z fal± najazdu Turków przywędrowali także Cyganie.

Układ Berliński z 1878r. zezwolił większym grupom prawosławnych chrze¶cijan na ustanowienie własnych niezależnych państw narodowo-terytorialnych. Bułgaria jednakże do I wojny ¶wiatowej pozostawała formalnie pod feudalnym zwierzchnictwem sułtana.

Największym miastem Bułgarii jest jej stolica – Sofia. Do większych miast należ± Płowdiw, Warna, Burgas, Ruse, Stara Zagora.

Bułgaria Zabytki

Bułgaria Zabytki

Bułgaria Wczasy

Bułgaria Góry

Bułgaria Wczasy


Reklama

Szukacie pomysłu na prezent, z pewno¶ci± sole do k±pieli się nadadz±.

Chcecie zadbać o swoich najbliższych, opieka nad dzieckiem lublin to nasza oferta.
 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy