Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Boliwia

Boliwia

Boliwia to państwo ¶ródl±dowe w Ameryce Południowej. Zajmuje 1098,6 tys. kilometrów kwadratowych. Stolic± konstytucyjn± Boliwii jest Sucre, a siedzib± rz±du La Paz.

Ukształtowanie powierzchni kraju jest znacznie zróżnicowane. W zachodniej czę¶ci Boliwii rozci±gaj± się Andy Boliwijskie złożone z trzech pasm górskich (Kordyliery Zachodniej, ¦rodkowej i Wschodniej). Kordyliera Zachodnia tworzy zwarty łańcuch Andów ¦rodkowych. Występuj± tu liczne czynne i wygasłe wulkany. Kordyliera Wschodnia stanowi najwyższe pasmo górskie w Boliwii, składa się z wielu wysokich pasm zajętych w partiach szczytowych przez wieczne ¶niegi i lodowce (najwyższy szczyt Ancohuma – 6550 m n.p.m.). Kordyliera ¦rodkowa jest najniższym pasmem górskim Boliwii. Między Kordylierami znajduje się ¶ródgórski płaskowyż Altiplano (Wyżyna Boliwijska) osi±gaj±cy wysoko¶ć 3300-3500 m n.p.m. W zachodniej czę¶ci Altiplano rozci±ga się płaski obszar wulkaniczny, a we wschodniej czę¶ci występuj± liczne bezodpływowe kotliny zajęte przez słone jeziora i solniska. Na północy leży największe z wysokogórskich jezior na ziemi słodkowodne jezioro Titicaca. Przez płaskowyż przepływa rzeka Desaguadero. Na wschodzie Andy opadaj± przedgórzem Yungas ku Nizinie Boliwijskiej. Nizina Boliwijska obejmuje czę¶ć przedgórskiego zapadliska La Plata-Orinoko. Leży w dorzeczu trzech rzek: Beni, Mamore i Guapore. Nizina pocięta jest licznymi dolinami rzek, miejscami zabagniona.

Kraj znajduje się w dwóch strefach klimatycznych: równikowej i zwrotnikowej. Ze względu na duże różnice wysoko¶ci warunki klimatyczne czę¶ci górskiej i nizinnej kraju s± odmienne. W Andach występuje klimat zwrotnikowy górski z wyraĽnie zaznaczaj±c± się piętrowo¶ci± klimatyczn± i ro¶linn±. Altiplano ma klimat kontynentalny suchy o dużych wahaniach dobowych temperatury, a jezioro Titicaca łagodzi nieco klimat w najbliższym otoczeniu. Na wschodnich stokach Kordyliery Wschodniej i na przedgórzu panuje klimat wilgotny o rocznej sumie opadów do 2000 mm, a na Nizinie Boliwijskiej podrównikowy wilgotny z roczn± sum± opadów 2000-3000 mm (intensywno¶ć opadów w ci±gu roku zwi±zana jest z por± deszczow±, trwaj±c± od listopada do maja). Północne krańce Niziny Boliwijskiej maj± klimat równikowy wybitnie wilgotny. Terytorium Boliwii należy do dorzeczy Amazonki i La Platy oraz bezodpływowego obszaru Altiplano. W Andach Boliwijskich występuje półpustynna formacja puna i trawiasto-krzewiasta formacja stepowa jalca, a na glebach zasolonych puna salada . Teren przedgórza Yungas porastaj± górskie, wilgotne lasy tropikalne, a Niziny Boliwijskiej sawanny, widne lasy i wilgotne lasy równikowe. ¦wiat zwierz±t reprezentuj±: jaguary, tapiry, udomowione lamy i alpaki.

Obszar współczesnej Boliwii był prawdopodobnie zamieszkany już około 2000 lat p.n.e. W VII w. n.e. powstało na tym terenie państwo ze stolic± Tiahuanaco, które w XI w. rozpadło się na kilka czę¶ci, przył±czonych w XIV w. do państwa Inków. W latach 1535-1539 hiszpańscy konkwistadorzy opanowali Imperium Inków. Podbite tereny obecnej Boliwii zostały wł±czone do wicekrólestwa Peru. W 1559 r. wydzielono je jako audiencję Chareas (Górne Peru), a od 1776 r. wł±czono do wicekrólestwa La Platy. W 1809r. w Górnym Peru rozpoczęła się walka o niepodległo¶ć. 6 sierpnia 1825 r. Kongres Górnego Peru proklamował niepodległo¶ć Republiki Bolivara, nazwanej póĽniej Boliwi±.

Głównymi mieszkańcami Boliwii s± Indianie (w większo¶ci z plemienia Keczua i Ajmara ) oraz Metysi. Około 15% ludno¶ci stanowi± biali. W miastach skupia się ponad 60% ogółu mieszkańców. Głównymi o¶rodkami miejskimi s±: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, Oruro i Sucre.

W komunikacji kraju duże znaczenie ma tzw. Droga Panamerykańska (2848 km) umożliwiaj±ca poł±czenie przez Peru, z innymi krajami Ameryki Południowej. Ważn± rolę odgrywa transport lotniczy. Dwa międzynarodowe porty lotnicze (La Paz i Santa Cruz) zapewniaj± poł±czenia krajowe i międzykontynentalne.

Boliwia posiada wspaniałe i zróżnicowane krajobrazy, zabytki kultury prekolumbijskiej i kolonialnej, bogaty folklor Indian sprzyjaj±ce rozwojowi turystyki. Czynnikiem natomiast hamuj±cym rozwój turystyki jest słabo rozbudowana sieć komunikacyjna i baza turystyczna. Do głównych regionów turystycznych Boliwii należ± okolice jeziora Titicaca i góry Cordiliera Real z największym o¶rodkiem sportów zimowych w Chacaltaya. Na terenie Boliwii utworzono 7 parków narodowych, w których ochron± objęto florę i faunę. Najbardziej znany jest Park Narodowy Sajama.

Boliwia

Boliwia zabytki

Boliwia wczasy


Polecamy:

Porady prawne - Lublin i okolice radca prawny Lublin . Aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Zamujemy się utylizacj± dokumentów przechowywanie dokumentów warszawa . Zapraszamy na nasz± stronę internetow±.

Verticale pionowe - szeroka oferta rolety zewnętrzne Lublin . WejdĽ na nasz± stronę już dzi¶. Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy