Bangladesz

Bangladesz

Bangladesz to państwo położone w południowej Azji nad Zatoką Bengalską. Jego powierzchnia wynosi 144 tys. km2. Stolicą kraju jest Dakka.

Prawie całą powierzchnię kraju zajmuje wschodnia część Niziny Hindustańskiej. Tylko południowo-wschodni region Bangladeszu zajmują Góry Czatgańskie. Linia brzegowa jest znacznie urozmaicona. Wybrzeże ulega częstym zmianom pod wpływem pływów morskich, cyklonów tropikalnych i monsunów.

Bangladesz ma klimat zwrotnikowy monsunowy. Gęstą sieć rzeczną tworzą rzeki Ganges, Brahmaputra i Meghna. W górach Czatgańskich występują wilgotne lasy równikowe. Faunę reprezentuje tygrys bengalski, słoń azjatycki, makak, lampart, kobra, pytony, jaszczurki, ptaki wodne i brodzące.

Tysiąc lat p.n.e. na obecnym terytorium Bangladeszu (wschodnia część Bengalu) istniało królestwo Wanga. W VIII w. p.n.e. wchodzi ono w skład staroindyjskiego państwa Magadhy. W IV w. p.n.e. Bengal należał do imperium Maurjów i znajdował się pod wpływami buddystów. W IV-VI w. n.e. Bengalem rządziła dynastia Gupta wyznająca hinduizm. Pod koniec XII w. ziemie te opanowali muzułmanie. Bengal wszedł w skład sułtanatu delhijskiego. Miała wówczas miejsce jego islamizacja. W drugiej połowie XIV w. Bengal oddziela się od sułtanatu i pozostaje niezależnym państwem do 1576r. tj. do czasu podboju przez Mogołów. Od 1757r. w Bengalu rozpoczyna się panowanie Brytyjczyków. W 1905r. Brytyjczycy dzielą Bengal na część zachodnią z przewagą ludności hinduskiej i część wschodnią z większym udziałem ludności muzułmańskiej. W 1947r. dokonano podziału Indii na Republikę Indii i Pakistan złożony z dwóch części (Pakistan Wschodni i Zachodni). W 1971r. część wschodnia usamodzielniła się jako Bangladesz.

Bangladesz jest krajem jednolitym etnicznie, 98% jego mieszkańców stanowią Bengalczycy. Tylko 25% ludności mieszka w miastach. Główne miasta kraju to: Dakka, Cittagong i Khulna. Sieć komunikacyjna jest słabo rozwinięta. Transport kolejowy i drogowy nie pełni znaczącej roli, natomiast duże znaczenie ma żegluga śródlądowa. W miastach podstawowym środkiem lokomocji są riksze.

Kraj posiada walory przyrodnicze (parki narodowe Mudhurpur i Cittagong, kąpielisko nad Zatoką Bengalską z plażą długości 120 km) i walory kulturowe skupione w stolicy.

Bangladesz kraj

Bangladesz zabytki

Bangladesz wczasy