Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Armenia

Armenia

Armenia to państwo śródlądowe, położone w zachodniej części Azji na Zakaukaziu. Zajmuje zaledwie 29,8 tys. km2. Stolicą kraju jest Erewan.

Jest to kraj wyżynno-górzysty, około 90% jego terytorium wznosi się na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Armenia zajmuje północno-wschodnią część Wyżyny Armeńskiej z licznymi płaskowyżami wulkanicznymi i kotlinami tektonicznymi. Wyżynę od północnego-wschodu i wschodu otacza pasmo fałdowe Małego Kaukazu, będące strefą dużej aktywności sejsmicznej.

Klimat Armenii jest podzwrotnikowy, suchy o cechach kontynentalnych, który ulega zmianie wraz z wysokością. Najdłuższą rzeką kraju jest Araks. W Armenii znajduje się 100 jezior, wśród których największym jest Sewan. Na równinach rośnie roślinność stepowa. Na stokach górskich na wysokości 550 –2600 m n.p.m. przeważają lasy dębowe na południowym wschodzie i bukowe na północnym wschodzie. Wyższe partie gór pokrywają łąki alpejskie. Faunę reprezentują niedźwiedzie brunatne, lamparty, szakale, rysie, koziorożce, muflony, sępy i orły.

Na obszarze współczesnej Armenii zamieszkiwali w II tysiącleciu p.n.e. Chaldowie. W IX w. p.n.e. część obszaru znalazła się w granicach starożytnego państwa Urartu. W VII w. p.n.e. ziemie te opanowały plemiona Hajów, które po asymilacji z dawniejszą ludnością dały początek dzisiejszym Ormianom.

W VI w p.n.e. Armenia była prowincją perską, a w 331 r. p.n.e. po podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego znalazła się pod jego zwierzchnictwem. W 301r. p.n.e. weszła w skład imperium greckich władców Syrii z dynastii Seleucydów. Po podboju przez Rzymian została podzielona na Wielką i Małą Armenię. Mała Armenia w drugiej połowie I w. p.n.e. została wcielona do prowincji rzymskiej. Wielka Armenia uzyskała samodzielność. Około 300 r. n.e. przyjęła chrześcijaństwo. W 387r. terytorium Wielkiej Armenii zostało podzielone między Persję i cesarstwo wschodniorzymskie. W VII w. opanowali to terytorium Arabowie. W 885r. powstało królestwo Armenii, które od X w. znalazło się pod panowaniem Bizancjum. W XI w. kraj opanowali Turcy seldżuccy, w XIII i XIV Mongołowie, a w XIV w. Turcy osmańscy. W XIX w. wschodnia i północna część Armenii znalazła się pod panowaniem Rosji. W 1917r. rosyjska część Armenii ogłosiła niepodległość, a w 1920 r. komuniści proklamowali Armeńską Socjalistyczną Republikę Radziecką. W 1991r. po rozpadzie ZSRR Armenia ogłosiła niepodległość.

Ormianie stanowią ponad 90% ogólnej liczby ludności kraju, pozostała ludność to Kurdowie, Azerowie, Rosjanie i Ukraińcy. Ormianie są chrześcijanami. Ormiański kościół należy do Staroorientalnych Kościołów Wschodnich.

Armenia posiada wysokie walory turystyczne. Atrakcyjny turystycznie jest Erewan, a także miasto Eczmiadzyn, uzdrowisko Dżermuk, ośrodek sportów zimowych Cachkadzor. W północnej Armenii znajduje się klasztor Haghpot wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Najcenniejsze fragmenty przyrody chroni Park Narodowy Sewan.

Armenia kraj

Armenia zabytki

Armenia wczasy
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284