Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Armenia

Armenia

Armenia to państwo ¶ródl±dowe, położone w zachodniej czę¶ci Azji na Zakaukaziu. Zajmuje zaledwie 29,8 tys. km2. Stolic± kraju jest Erewan.

Jest to kraj wyżynno-górzysty, około 90% jego terytorium wznosi się na wysoko¶ci powyżej 1000 m n.p.m. Armenia zajmuje północno-wschodni± czę¶ć Wyżyny Armeńskiej z licznymi płaskowyżami wulkanicznymi i kotlinami tektonicznymi. Wyżynę od północnego-wschodu i wschodu otacza pasmo fałdowe Małego Kaukazu, będ±ce stref± dużej aktywno¶ci sejsmicznej.

Klimat Armenii jest podzwrotnikowy, suchy o cechach kontynentalnych, który ulega zmianie wraz z wysoko¶ci±. Najdłuższ± rzek± kraju jest Araks. W Armenii znajduje się 100 jezior, w¶ród których największym jest Sewan. Na równinach ro¶nie ro¶linno¶ć stepowa. Na stokach górskich na wysoko¶ci 550 –2600 m n.p.m. przeważaj± lasy dębowe na południowym wschodzie i bukowe na północnym wschodzie. Wyższe partie gór pokrywaj± ł±ki alpejskie. Faunę reprezentuj± niedĽwiedzie brunatne, lamparty, szakale, rysie, koziorożce, muflony, sępy i orły.

Na obszarze współczesnej Armenii zamieszkiwali w II tysi±cleciu p.n.e. Chaldowie. W IX w. p.n.e. czę¶ć obszaru znalazła się w granicach starożytnego państwa Urartu. W VII w. p.n.e. ziemie te opanowały plemiona Hajów, które po asymilacji z dawniejsz± ludno¶ci± dały pocz±tek dzisiejszym Ormianom.

W VI w p.n.e. Armenia była prowincj± persk±, a w 331 r. p.n.e. po podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego znalazła się pod jego zwierzchnictwem. W 301r. p.n.e. weszła w skład imperium greckich władców Syrii z dynastii Seleucydów. Po podboju przez Rzymian została podzielona na Wielk± i Mał± Armenię. Mała Armenia w drugiej połowie I w. p.n.e. została wcielona do prowincji rzymskiej. Wielka Armenia uzyskała samodzielno¶ć. Około 300 r. n.e. przyjęła chrze¶cijaństwo. W 387r. terytorium Wielkiej Armenii zostało podzielone między Persję i cesarstwo wschodniorzymskie. W VII w. opanowali to terytorium Arabowie. W 885r. powstało królestwo Armenii, które od X w. znalazło się pod panowaniem Bizancjum. W XI w. kraj opanowali Turcy seldżuccy, w XIII i XIV Mongołowie, a w XIV w. Turcy osmańscy. W XIX w. wschodnia i północna czę¶ć Armenii znalazła się pod panowaniem Rosji. W 1917r. rosyjska czę¶ć Armenii ogłosiła niepodległo¶ć, a w 1920 r. komuni¶ci proklamowali Armeńsk± Socjalistyczn± Republikę Radzieck±. W 1991r. po rozpadzie ZSRR Armenia ogłosiła niepodległo¶ć.

Ormianie stanowi± ponad 90% ogólnej liczby ludno¶ci kraju, pozostała ludno¶ć to Kurdowie, Azerowie, Rosjanie i Ukraińcy. Ormianie s± chrze¶cijanami. Ormiański ko¶ciół należy do Staroorientalnych Ko¶ciołów Wschodnich.

Armenia posiada wysokie walory turystyczne. Atrakcyjny turystycznie jest Erewan, a także miasto Eczmiadzyn, uzdrowisko Dżermuk, o¶rodek sportów zimowych Cachkadzor. W północnej Armenii znajduje się klasztor Haghpot wpisany na Listę ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Najcenniejsze fragmenty przyrody chroni Park Narodowy Sewan.

Armenia kraj

Armenia zabytki

Armenia wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy