Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska jest krajem azjatyckim położonym w Południowo-Zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim nad Morzem Czerwonym i Zatoką Perską. Należy do dużych państw, zajmuje 2149,7 tys. km kwadratowych tj. 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego. Arabia Saudyjska jest dziedziczną monarchią absolutną. Głowa państwa ma władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i sprawuje rządy zgodnie z prawem muzułmańskim (szari’at). Stolicą kraju jest Ar Rijad.

Rzeźba powierzchni kraju jest zróżnicowana. W południowo-zachodniej części kraju wznoszą się góry Dżabal al-Hidżaz z najwyższym szczytem kraju Dżabal Sauda (3132 m n.p.m.). Centralną część Arabii Saudyjskiej zajmuje rozległy płaskowyż Nadżd, który na zachodzie ograniczają góry krawędziowe, równolegle ciągnące się do Morza Czerwonego. Na wschodzie płaskowyż przechodzi w kilka grzbietów górskich, a następnie w pustynię Ad Dahna (mały Nefud) i bagnistą równinę. Na północy kraju rozciąga się piaszczysta pustynia An Nafud (Wielki Nefud), a południową część kraju zajmuje rozległa pustynia piaszczysta Ar-Rub al-Chali. Wybrzeże Morza Czerwonego jest skaliste i urwiste, a Zatoki Perskiej jest płaskie i piaszczyste. Wzdłuż wybrzeży występują wysepki i rafy koralowe. Terytorium kraju leży w strefie klimatów zwrotnikowych, skrajnie suchych. Temperatura w miesiącach letnich waha się od 30-34 stopni C dochodząc niekiedy do 50 stopni C, a w zimowych od 14-23 stopni C, przy czym na północy kraju występują przymrozki.. Amplitudy dobowe temperatury dochodzą do 20 stopni C. Opady występują sporadycznie. Częste są tu burze piaskowe i pyłowe. Na całym obszarze Arabii Saudyjskiej występują tylko rzeki okresowe i epizodyczne (wadi). Duże znaczenie mają tu wody podziemne artezyjskie i subartezyjskie. Szata roślinna jest uboga. Głównie są to zioła , krzewy i słonorośla oraz w oazach palma daktylowa. Świat dzikich zwierząt reprezentują gepardy, gazele, hieny, lisy, oryksy, szakale, skoczek pustynny, gady i ptaki.

W czasach starożytnych obszar współczesnej Arabii Saudyjskiej zamieszkiwały różne plemiona arabskie m.in. Thamad i Lihyanites. W 622r. prorok Mahomet, z rodziny Kurajszytów z Mekki, uciekł do Medyny i tam ogłosił nową religię – islam. W Medynie pozyskał wyznawców i na czele tej armii powrócił i zdobył Mekkę. Mahomet stworzył pierwsze państwo islamskie w zachodniej części Półwyspu Arabskiego z dwoma świętymi miastami Mekką i Medyną. Następcy Mahometa umocnili wpływy islamu na Półwyspie Arabskim i zdobyli nowe tereny. W 661r. zaczęła tu panować dynastia Umajjadów, która przeniosła stolicę do Damaszku. W X w. istniejące na obecnych obszarach Arabii Saudyjskiej zaczęły uwalniać się od centralnej władzy kalifatu i tworzyć emiraty m.in. Al-Hidżaz, Asir. Al-Hasa. Na początku XVI w, tereny Arabii zajęli Turcy i włączyli do swojego imperium. Na początku XVIII w. powstał i rozprzestrzenił się na Półwyspie Arabskim ruch na rzecz czystego islamu – wahhabitów. Ruch ten przyczynił się do zjednoczenia plemion arabskich. W połowie XVIII w. nastąpiło zjednoczenie plemion arabskich i utworzenie państwa wahhabitów na czele z władcą Nadżdu-Muhhamadem ibn Saudą, założycielem panującej do dziś dynastii saudyjskiej. Pod koniec XIX w. państwo wahhabitów przestało istnieć. Przywódca wahhabitów - Abd al-Aziz II z dynastii saudyjskiej zdobył w 1902 dawną stolicę Saudów Ar-Rijad, a w następnych latach opanował posiadłości Nadżd, Kasim, Asir, Hidżaz i w 1932 r. ogłosił utworzenie Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Ludność Arabii Saudyjskiej żyje głównie w miastach (83% ludności). Do najważniejszych miast należą: Ar-Rijad (stolica), Dżudda, Mekka, At Taif, Medyna, Ad –Damman. Część mieszkańców Arabii Saudyjskiej prowadzi koczowniczy tryb życia.

Mekka i Medyna są świętymi miastami islamu. Do nich pielgrzymują muzułmanie z całego świata.

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska Zabytki

Arabia Saudyjska Zabytki

Arabia Saudyjska Wczasy
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284