Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska jest krajem azjatyckim położonym w Południowo-Zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim nad Morzem Czerwonym i Zatok± Persk±. Należy do dużych państw, zajmuje 2149,7 tys. km kwadratowych tj. 80% powierzchni Półwyspu Arabskiego. Arabia Saudyjska jest dziedziczn± monarchi± absolutn±. Głowa państwa ma władzę ustawodawcz±, wykonawcz±, s±downicz± i sprawuje rz±dy zgodnie z prawem muzułmańskim (szari’at). Stolic± kraju jest Ar Rijad.

RzeĽba powierzchni kraju jest zróżnicowana. W południowo-zachodniej czę¶ci kraju wznosz± się góry Dżabal al-Hidżaz z najwyższym szczytem kraju Dżabal Sauda (3132 m n.p.m.). Centraln± czę¶ć Arabii Saudyjskiej zajmuje rozległy płaskowyż Nadżd, który na zachodzie ograniczaj± góry krawędziowe, równolegle ci±gn±ce się do Morza Czerwonego. Na wschodzie płaskowyż przechodzi w kilka grzbietów górskich, a następnie w pustynię Ad Dahna (mały Nefud) i bagnist± równinę. Na północy kraju rozci±ga się piaszczysta pustynia An Nafud (Wielki Nefud), a południow± czę¶ć kraju zajmuje rozległa pustynia piaszczysta Ar-Rub al-Chali. Wybrzeże Morza Czerwonego jest skaliste i urwiste, a Zatoki Perskiej jest płaskie i piaszczyste. Wzdłuż wybrzeży występuj± wysepki i rafy koralowe. Terytorium kraju leży w strefie klimatów zwrotnikowych, skrajnie suchych. Temperatura w miesi±cach letnich waha się od 30-34 stopni C dochodz±c niekiedy do 50 stopni C, a w zimowych od 14-23 stopni C, przy czym na północy kraju występuj± przymrozki.. Amplitudy dobowe temperatury dochodz± do 20 stopni C. Opady występuj± sporadycznie. Częste s± tu burze piaskowe i pyłowe. Na całym obszarze Arabii Saudyjskiej występuj± tylko rzeki okresowe i epizodyczne (wadi). Duże znaczenie maj± tu wody podziemne artezyjskie i subartezyjskie. Szata ro¶linna jest uboga. Głównie s± to zioła , krzewy i słonoro¶la oraz w oazach palma daktylowa. ¦wiat dzikich zwierz±t reprezentuj± gepardy, gazele, hieny, lisy, oryksy, szakale, skoczek pustynny, gady i ptaki.

W czasach starożytnych obszar współczesnej Arabii Saudyjskiej zamieszkiwały różne plemiona arabskie m.in. Thamad i Lihyanites. W 622r. prorok Mahomet, z rodziny Kurajszytów z Mekki, uciekł do Medyny i tam ogłosił now± religię – islam. W Medynie pozyskał wyznawców i na czele tej armii powrócił i zdobył Mekkę. Mahomet stworzył pierwsze państwo islamskie w zachodniej czę¶ci Półwyspu Arabskiego z dwoma ¶więtymi miastami Mekk± i Medyn±. Następcy Mahometa umocnili wpływy islamu na Półwyspie Arabskim i zdobyli nowe tereny. W 661r. zaczęła tu panować dynastia Umajjadów, która przeniosła stolicę do Damaszku. W X w. istniej±ce na obecnych obszarach Arabii Saudyjskiej zaczęły uwalniać się od centralnej władzy kalifatu i tworzyć emiraty m.in. Al-Hidżaz, Asir. Al-Hasa. Na pocz±tku XVI w, tereny Arabii zajęli Turcy i wł±czyli do swojego imperium. Na pocz±tku XVIII w. powstał i rozprzestrzenił się na Półwyspie Arabskim ruch na rzecz czystego islamu – wahhabitów. Ruch ten przyczynił się do zjednoczenia plemion arabskich. W połowie XVIII w. nast±piło zjednoczenie plemion arabskich i utworzenie państwa wahhabitów na czele z władc± Nadżdu-Muhhamadem ibn Saud±, założycielem panuj±cej do dzi¶ dynastii saudyjskiej. Pod koniec XIX w. państwo wahhabitów przestało istnieć. Przywódca wahhabitów - Abd al-Aziz II z dynastii saudyjskiej zdobył w 1902 dawn± stolicę Saudów Ar-Rijad, a w następnych latach opanował posiadło¶ci Nadżd, Kasim, Asir, Hidżaz i w 1932 r. ogłosił utworzenie Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Ludno¶ć Arabii Saudyjskiej żyje głównie w miastach (83% ludno¶ci). Do najważniejszych miast należ±: Ar-Rijad (stolica), Dżudda, Mekka, At Taif, Medyna, Ad –Damman. Czę¶ć mieszkańców Arabii Saudyjskiej prowadzi koczowniczy tryb życia.

Mekka i Medyna s± ¶więtymi miastami islamu. Do nich pielgrzymuj± muzułmanie z całego ¶wiata.

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska Zabytki

Arabia Saudyjska Zabytki

Arabia Saudyjska Wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy