Stonehenge
Pośród łąk równiny Salisbury, w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire znajduje się kamienny krąg Stonehenge, jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych. Znaczenie wywodzących się z okresu neolitu zadziwiających konstrukcji w Stonehengen nadal pozostaje głęboką tajemnicą.

Stonehenge nie powstało od razu w formie którą znamy obecnie lecz ewoluowało na przestrzeni 1000 lat ze stosunkowo prymitywnej budowli ziemnej. Prace zakończono około 1500 r. p.n.e. Najstarszymi budowlami były okalające całość rów i skarpa. Wewnątrz znajdowało się 56 jam. W drugim tysiącleciu p.n.e. wykonano prace ziemne, tworząc dojście do budowli nazywane obecnie Aleją oraz wzniesiono dwa kręgi stojących kamieni. Do budowy użyto dwóch rodzajów kamieni. Zewnętrzny krąg o średnicy około 30 m tworzy 30 pionowych bloków o wysokości ok. 4 m, wykonanych z piaskowca. Wewnętrzny krąg i podkowę tworzą mniejsze, niebieskawe kamienie. Kamienny krąg otacza wał i fosa o długości 114m. Kamienie w kręgu Stonehenge są zorientowane względem słońca i księżyca co sugeruje, że zbudowano je by świętować dzień przesilenia letniego albo też za jego pomocą wyznaczać pory roku. Są też poglądy, że Stonehenge mogło być używane do przewidywania zaćmień.

Obiekt został wpisany w 1968 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Stonehenge - Film 1

Stonehenge - Film 2

Stonehenge - Film 3

.