´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Afryka

Afryka

Afryka wyrˇ┐nia siŕ wÂrˇd kontynentˇw ciekawym po│o┐eniem. Jej Ârodkowa cz੠przecina rˇwnik, a pˇ│nocne i po│udniowe kra˝ce l▒du siŕgaj▒ umiarkowanych szerokoÂci geograficznych. Po│o┐enie 4/5 powierzchni Afryki w strefie miŕdzyzwrotnikowej wywiera du┐y wp│yw na Ârodowisko przyrodnicze. Ca│y kontynent posiada klimat gor▒cy lub ciep│y z wyj▒tkiem niewielkich obszarˇw wysoko wzniesionych. Dla przyrody i gospodarki cz│owieka zasadnicze znaczenie ma wystŕpuj▒ca tu okresowoŠ zjawisk polegaj▒ca na wystŕpowaniu pˇr suchych i deszczowych. W ukszta│towaniu powierzchni dominuj▒ wy┐yny, zajmuj▒ bowiem 70% obszaru kontynentu. Na pˇ│nocnym zachodzie wystŕpuj▒ m│ode gˇry fa│dowe –Atlas, a we wnŕtrzu kontynentu i na jego po│udniu stare gˇrotwory. We wschodniej czŕÂci Afryki wystŕpuje rozleg│a Wy┐yna Abisy˝ska i Wy┐yna Wschodnioafryka˝ska, a w obrŕbie tej ostatniej wulkaniczne gˇry Kilimand┐aro i Kenii. Wskutek kotlinowej budowy Afryki, na l▒dzie tym wytworzy│y siŕ du┐e systemy rzeczne Nilu, Nigru, Kongo, Zambezi , b▒d╝ te┐ rozleg│e obszary bezodp│ywowe. Wody podziemne wystŕpuj▒ w rozleg│ych basenach artezyjskich. Na dnie rowˇw tektonicznych le┐▒ g│ŕbokie jeziora: Tanganika, Niasa, Alberta. Dno Kotliny Wschodnioafryka˝skiej wype│nia najwiŕksze na kontynencie i trzecie co do wielkoÂci w Âwiecie Jezioro Wiktorii.

Kontynent afryka˝ski cechuje niska gŕstoŠ zaludnienia, na co wp│ynŕ│o szereg czynnikˇw zarˇwno naturalnych jak i historycznych. LudnoŠ Afryki wykazuje wielkie zrˇ┐nicowanie pod wzglŕdem rasowym, etnicznym, jŕzykowym i wyznaniowym. Na podstawie dominuj▒cego w poszczegˇlnych pa˝stwach jŕzyka lub te┐ charakterystycznego dla nich sk│adu rasowego wyrˇ┐niŠ mo┐na: Afrykŕ arabsk▒; Afrykŕ czarn▒; kraje „rogu” afryka˝skiego zamieszkane przez zrˇ┐nicowane rasowo ludy kuszycko-semickie; Madagaskar; Republikŕ Po│udniowej Afryki i Namibiŕ. Zmiany polityczne w Afryce zw│aszcza po II wojnie Âwiatowej doprowadzi│y do powstania 54 niepodleg│ych pa˝stw.

Film - Wczasy Afryka 1

Film - Wczasy Afryka 2´╗┐ Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawd┼║ aktualne ceny, dodaj og┼éoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomo┼Ťci, ogl─ůdaj zdj─Öcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy mi─Ödzy innymi ceny produkt├│w rolnych, surowc├│w, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezp┼éatnie dodasz og┼éoszenia kt├│re trafi─ů do tysi─Öcy rolnik├│w.

┼Üled┼║ wiadomo┼Ťci

Chcesz by─ç na bie┼╝─ůco z wiadomo┼Ťciami rolniczymi, wystarczy ┼╝e codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomo┼Ťci rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Je┼Ťli chcecie by─ç na bie┼╝─ůco, wystarczy odwiedzi─ç nasz portal. Co tydzie┼ä przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowo┼Ťci z rynku maszyn rolniczych po wiadomo┼Ťci ze ┼Ťwiata zb├│┼╝.


Najnowsze wiadomo┼Ťci

Co tydzie┼ä ┼Ťrednio dostarczamy ponad 100 wiadomo┼Ťci

Produkcja
Przetw├│rstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdj─Ö─ç i filmy rolnicze

Jak wida─ç rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy