Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/cssgorne2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 20

Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/menugornewiedza2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 26

Afryka

Afryka

Afryka wyróżnia się wśród kontynentów ciekawym położeniem. Jej środkowa część przecina równik, a północne i południowe krańce lądu sięgają umiarkowanych szerokości geograficznych. Położenie 4/5 powierzchni Afryki w strefie międzyzwrotnikowej wywiera duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Cały kontynent posiada klimat gorący lub ciepły z wyjątkiem niewielkich obszarów wysoko wzniesionych. Dla przyrody i gospodarki człowieka zasadnicze znaczenie ma występująca tu okresowość zjawisk polegająca na występowaniu pór suchych i deszczowych. W ukształtowaniu powierzchni dominują wyżyny, zajmują bowiem 70% obszaru kontynentu. Na północnym zachodzie występują młode góry fałdowe –Atlas, a we wnętrzu kontynentu i na jego południu stare górotwory. We wschodniej części Afryki występuje rozległa Wyżyna Abisyńska i Wyżyna Wschodnioafrykańska, a w obrębie tej ostatniej wulkaniczne góry Kilimandżaro i Kenii. Wskutek kotlinowej budowy Afryki, na lądzie tym wytworzyły się duże systemy rzeczne Nilu, Nigru, Kongo, Zambezi , bądź też rozległe obszary bezodpływowe. Wody podziemne występują w rozległych basenach artezyjskich. Na dnie rowów tektonicznych leżą głębokie jeziora: Tanganika, Niasa, Alberta. Dno Kotliny Wschodnioafrykańskiej wypełnia największe na kontynencie i trzecie co do wielkości w świecie Jezioro Wiktorii.

Kontynent afrykański cechuje niska gęstość zaludnienia, na co wpłynęło szereg czynników zarówno naturalnych jak i historycznych. Ludność Afryki wykazuje wielkie zróżnicowanie pod względem rasowym, etnicznym, językowym i wyznaniowym. Na podstawie dominującego w poszczególnych państwach języka lub też charakterystycznego dla nich składu rasowego wyróżnić można: Afrykę arabską; Afrykę czarną; kraje „rogu” afrykańskiego zamieszkane przez zróżnicowane rasowo ludy kuszycko-semickie; Madagaskar; Republikę Południowej Afryki i Namibię. Zmiany polityczne w Afryce zwłaszcza po II wojnie światowej doprowadziły do powstania 54 niepodległych państw.

Film - Wczasy Afryka 1

Film - Wczasy Afryka 2
Warning: file_get_contents(http://iz.rolnicy.com/atlas/stopka2.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /inter7netzoo/skarby-swiata/templates/waterandstone/index.php on line 284