Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy

 Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy


Afganistan

Afganistan

Afganistan to państwo ¶ródl±dowe położone w południowo-zachodniej Azji. Zajmuje 652,1 tys. km 2. Stolic± kraju jest Kabul.

Jest krajem wyżynno-górzystym, ponad połowa powierzchni kraju wznosi się powyżej 2000 m n.p.m. Leży w strefie dużej aktywno¶ci sejsmicznej. Północno-wschodni± czę¶ć terytorium Afganistanu zajmuje Hindukusz z najwyższym szczytem kraju – Noszak (7485 m n.p.m.). Na wschodzie poprzez w±ski pas Wachan Afganistan styka się z Pamirem i Karakorum. W centrum kraju rozpo¶ciera się wyżyna Hazaradżat. Na północnym zachodzie wznosz± się pasma górskie Safed Koh i Tirbandi Turkistan. Północ kraju zajmuje równina Baktrii, a południowy-zachód i południe kraju zajmuj± wyżynne pustynie żwirowe i piaszczyste oraz bezodpływowa kotlina z jeziorami i błotami.

Afganistan leży w strefie klimatów podzwrotnikowych, kontynentalnych, suchych, a na znacznych obszarach występuje klimat górski. Wschodni obszar kraju znajduje się pod wpływem monsunu z nad Oceanu Indyjskiego.

Terytorium Afganistanu w większo¶ci stanowi obszar bezodpływowy, jedynie wschodnia czę¶ć należy do zlewiska Oceanu Indyjskiego. Głównymi rzekami s±: graniczna Amu-daria, Kabul, Murgab, Helmand. Największym jeziorem jest Hamun-e Helmand. Liczne s± jeziora słone. W Hindukuszu występuj± lodowce.

Szata ro¶linna jest uboga, głównie stepowa, pustynna i półpustynna. ¦rodkow± czę¶ć kraju porastaj± lasy pistacjowo-jałowcowe, a wschodni± lasy iglaste oraz twardolistne lasy dębowe. Faunę reprezentuj± niedĽwiedzie brunatne, irbisy, koziorożce, lamparty, hieny pręgowane, szakale, ptaki drapieżne.

Obszar współczesnego Afganistanu zasiedli na przełomie II i I tysi±clecia p.n.e. Arjowie. Od VI w. p.n.e. ziemie te znajdowały się pod panowaniem Persów, Greków, Kuszanów, Sasanidów . W VII w. Afganistan podbili Arabowie wprowadzaj±c islam. Na pocz±tku XIII w. zajęli go Mongołowie, a w XVI w. terytorium podzielono między Persję i Wielkich Mogołów. W XVIII w. zjednoczenia ziem dokonał Pers Ahmad Szah Durani, który uważany jest za założyciela państwa Afgańskiego. W wieku XIX na obszarze Afganistanu ¶cierały się wpływy Rosji i Wielkiej Brytanii, kraj nękały walki wewnętrzne i wojny anglo-afgańskie. W 1919 r. Wielka Brytania uznała niepodległo¶ć Afganistanu. W 1946r. Afganistan został przyjęty do ONZ. 17 lipca 1973r. w wyniku wojskowego zamachu obalono monarchię i proklamowano republikę. W 1978r. władzę przejęli komuni¶ci. Ugrupowania islamskie nie pogodziły się z nowym reżimem i już w 1979r. doszło do zamieszek i do inwazji wojsk radzieckich. Jednostki radzieckie opu¶ciły terytorium Afganistanu w 1989r. W 1992r. ustanowiono Afganistan republik± islamsk±. W 1997r. rz±dy w Afganistanie przejęli Talibowie. Sytuacja w kraju zmieniła się po ataku na World Trade Center 11.O9. 2001r. w Nowym Jorku. Odpowiedzialny zazamach Osama bin Laden schronił się w państwie Talbów. 7.10.2001r. Stany Zjednoczone rozpoczęły atak bombowy i zmusiły Talibów do opuszczenia Kabulu. Największe grupy opozycyjne Afganistanu spotkały się w Bonn i uzgodniły now± strukturę rz±dów.

Ludno¶ć w Afganistanie cechuje się dużym zróżnicowaniem etnicznym. Największ± grupę stanowi± Pasztunowie, pozostali to Tadżycy, Uzbecy, Hazarowie, Beludżowie, Czachar Ajmakowie, Turkmeni i Kirgizi. W miastach żyje zaledwie 21% mieszkańców kraju. Ludno¶ć w większo¶ci żyje w strukturach plemiennych. W miastach oprócz bazarów i glinianych domów występuj± dzielnice willowe i osiedla z blokami mieszkalnymi. Budynki wiejskie wznoszone s± z gliny zmieszanej ze słom±, w niektórych wsiach spotyka się domy z drewna lub kamienia. Ludno¶ć koczownicza żyje w jurtach lub namiotach.

W Afganistanie funkcjonuje transport samochodowy, zaprzęgowy i juczny. Brak jest linii kolejowych, s± natomiast l±dowiska umożliwiaj±ce poł±czenia między prowincjami i dwa międzynarodowe porty lotnicze (w Kabulu i Kandaharze).

Afganistan posiada atrakcyjny turystycznie górzysty krajobraz, zabytki różnych kultur i ciekawy folklor.

Afganistan Zabytki

Afganistan wczasy Rolnictwo - portal rolny rolnicy.com

Nowoczesne rolnictwo

Sprawdź aktualne ceny, dodaj ogłoszenie (sprzedawaj, kupuj), czytaj wiadomości, oglądaj zdjęcia

Sprawdzaj ceny

Specjalnie dla was analizujemy między innymi ceny produktów rolnych, surowców, paliw.

Sprzedawaj i kupuj

W naszym serwisie bezpłatnie dodasz ogłoszenia które trafią do tysięcy rolników.

Śledź wiadomości

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami rolniczymi, wystarczy że codziennie odwiedzisz nasz portal.

Notowania cen

wybierz dział który cię interesuje.

Wiadomości rolnicze

Portal rolniczy rolnicy.com

Od blisko 10 lat dostarczamy dla was najnowsze informacje rolnicze, podzielone na działy tematyczne.

Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy odwiedzić nasz portal. Co tydzień przygotowujemy specjalnie dla was ponad 100 informacji. Od nowości z rynku maszyn rolniczych po wiadomości ze świata zbóż.


Najnowsze wiadomości

Co tydzień średnio dostarczamy ponad 100 wiadomości

Produkcja
PrzetwĂłrstwo
Biznes
Maszyny rolnicze
Informacje ze wsi
Pozostałe

Galerie zdjęć i filmy rolnicze

Jak widać rolnictwo jest bardzo szerokim tematem.


Kontakt z portalem rolnicy.com

Masz pytania do nas, skorzystaj z formularza.

Kontkat

  • Serwis rolnicy.com
  • ul. Fantastyczna 8/1A
  • 20-531 Lublin

Formularz kontaktowy